Escape from GDR across the “Iron Curtain” of Bulgaria: Ways, methods, victims
Language: Bulgarian

 

     The book presents information about the methods and ways for escape of German Democratic Republic's citizens through the BulgarianTurkish, BulgarianGreek or BulgarianYugoslav border (19611989). The number of documented attempts at escape of GDR's citizens across the Bulgarian border is 1527. Most cases were registered in 1988  114. The research is based on documents, materials and photographs from the archives of the security services of the GDR and Bulgaria, as well as the Ministry of Foreign Affairs in Berlin, the Ministry of Foreign Affairs of GDR, the Central State Archive of Bulgaria etc.

 

Table of contents

Въведение

България зад „Желязната завеса“

Затворената граница

Съоръжения за охрана на държавната граница на НРБ

Система за контрол и регистриране на чужденците в НРБ

По опасният път към свободния свят

Бягства на граждани на ГДР през територията на НРБ

Сътрудничество между Щази и ДС при следенето на гражданието на ГДР на територията на НР България и предотвратяването на опитите им за „измяна на Републиката“

Хронологичен обзор върху динамиката на подготовката на бягства, на успешните и не успелите опити за бягство на граждани на ГДР през НР България

Методи и пътища за бягство от ГДР през територията на България

Пеш през гори и планини

Към Турция

Към Гърция

Към Югославия

С плуване покрай черноморския бряг

С преплуване през гранични реки

С кораб

Опити за бягство през Черно море с рибарски, гребни, пластмасови или гумени лодки, със или без външен мотор

Извеждане по канал в скривалище в моторно превозно средство

В лека кола

С камион

С влак

По въздушния транспорт

Извеждане по канал с фалшифицирани паспорти

Канали за извеждане през граница

Граждани на ГДР  жертва на псевдоканалджии и провокатори

Германските жертви на „Желязната завеса“ в България според издирените документи

Приложение. Показалец на германските жертви при опит за бягство от ГДР през България

Съкращения

Литература

Бягство от ГДР през "Желязната завеса" на България

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0801-9
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset