The cultural opening of Bulgaria to the world: Proceedings of an international conference dedicated to the 70th anniversary of the birth of Lyudmila Zhivkova — the daughter of Todor Zhivkov (the Secretary General of the Bulgarian Communist Party) and chairperson of the Bulgarian Committee of Culture (19751981), 19 October, 2012, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Културното отваряне на България към света
Category: Socialist period in Bulgaria
Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

И. Баева. За Людмила Живкова, историята и днешния ден

П. Митев. Встъпително слово

P. Fischer-Appelt. Bulgaria's Quiet Rise

В. Проданов. Людмила Живкова в контекста на културните и идеологически промени в България през 70-те години

Е. Калинова. Политиката на Людмила Живкова за „културно отваряне на България към света“  предпоставки и специфика

П. Бахмайер. Людмила Живкова и Австрия в контекста на отношенията Изток – Запад

Е. Кандиларов. Людмила Живкова и културната дипломация към Япония

В. Атанасова. Людмила Живкова и амбициозните български проекти в Индия

Н. Христова. Българското „политическо семейство“: 70-те години

И. Марчева. Людмила Живкова в женското десетилетие на ООН 19761985 г.

Щ. Трьобст. Людмила Живкова през погледа на Радио „Свободна Европа“

М. Куцарова. Людмила Живкова и Святослав Рьорих  сътрудничество, устремено към бъдещето

В. Михайлова. „Големият стартов взрив“. Етапът „Николай Константинович Рьорих“ в контекста на дългосрочната програма за хармонично развитие на личността

К. Сталева. Асамблея „Знаме на мира“ в културната политика на България

В. Ганчева. Участието на България в глобалния културен полилог  идея и политическо действие

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 200
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3557-3
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset