Seidol in the time and song
Language: Bulgarian
 
 
Table of contents
Предговор

Увод

Глава първа. Исторически дадености

1. Праистория

2. Античност

3. Средновековие. България

Глава втора. Село Сейдол

1. Началото

2. Възраждане

3. Поминък и прехрана

4. Читалище

5. Ново възраждане

Глава трета. Традиции и култура

1. Местни обичаи и обредни практики

1.1. Празници от традиционния български календар

1.2. Драматизирани обичаи с гадателен характер и обредно-ритуални действия

1.3. Трудови празници и обичаи

1.4. Семейни празници и обичаи

2. Танцов фолклор и музикални инструменти

3. Местни занаяти

4. Български национални костюми

Глава четвърта. Обичаи при родопчаните

1. Календарни обичаи и обредни практики

2. Сватбени обичаи

3. Родилни обичаи

4. Първо подстригване и прохождане

5. Погребални обичаи

6. Други обичаи

7. Традиционни носии

Глава пета . Образователно дело

Глава шеста. Етнографски комплекс

1. Музей

2. Етнография

3. Учебно-занаятчийски център (Миниетър)

4. Сейдол и войните на България

5. Археология и нумизматика

6. Минералогия. Фосили

7. Зали за творчество и изложби

8. Природонаучна зала (жива природа)

9. Учебен зооцентър

10. Обсерватория

Глава седма. Природа и екология

Вместо заключение

Сейдол във времето и песента

Details
Publisher Daniela Ubenova
Language Bulgarian
Pages 232
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-791-209-0
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset