Family Memory: The Past of the Village of Radilovo
Родова памет. Из миналото на село Радилово
Language: Bulgarian
 

Table of contents

Рецензия 

Предговор

Увод

I част

Стари родове

Преселници в с. Радилово

Преселници мъже, които водят жени и са зетьове в с. Радилово

Мъжки и женски лични имена в с. Радилово и умалителните им

II част

Спомени за родовете, интересни случки

Жени с много деца

Баби акушерки в селото

Близнаци в с. Радилово

Живи дълголетници в с. Радилово

Училище и учители

Радиловци, завършили висше образование

Радиловци, завършили полувисше образование

Хора с военни звания

На „предната линия“ — радиловци

Радиловски дейци — живот и дейност

Бригадирско движение

Стари кладенци и чешми в с. Радилово и околностите му

Убийствата в с. Радилово

III част

Народно песенно творчество от с. Радилово

 

 

Details
Publisher Klasika i stil
Language Bulgarian
Pages 256
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-327-138-2
Creation date 2020
Size 20 х 28 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset