Homeland of Gèrdima. Volume 1: Historical and geographical essay on the village of Nova Nadezhda, Haskovo municipality. Book 1: Historical notes
Отечество Гèрдима. Том 1. Историко-географски очерк на с. Нова Надежда, община Хасково
Category: Local history studies
Language: Bulgarian
 
Table of contents

I. Местоположение на селото

1. Гèрдимското землище

2. Река Марица

3. Специфики на гèрдимския говор

II. Местните, лични и фамилни имена на гèрдимци

Ономàстика

1. Произход на местните имена  топоними, ойконими и хидроними

а. Български местни имена

б. Тракийски местни имена

в. Смесени български имена с имена от тракийски/турски произход

г. Неопределени по произход местни имена

2. Класификация на имената по тяхната структура

а. Едноосновни местни имена

б. Сложни местни имена

3. Класификация на имената според признаци на наименуване

а. Местни имена с топонимни наставки

б. Местни имена от съществителни нарицателни

в. Сложни местни имена

г. Местни имена, които по форма са лични имена

д. Местни имена от словосъчетание прилагателно и съществително

4. Възникване на местните имена

а. Местни имена, навлезли преди 1800-та година

б. Местни имена, навлезли след 1800-та година

5. Личните имена – антропоними

a. Християнски имена

б. Други имена

6. Фамилните имена  патроними

III. Хронология на историческите събития

1. История на село Гèрдима

2. Тип селище

3. Име на селото

4. Село Салˆхчево

5. Археология и артефакти от миналото

а. От неолита

б. От каменно-медната епоха

в. От тракийско време

г. От римско време

д. От ромейско време

е. От ранното Средновековие

ж. От българите през турско време

з. От турците в Салъхчево

IV. Население  общи сведения

1. Миграции на населението преди Освобождението

2. Миграции на населението след Освобождението

3. Населението на Нова Надежда и съседните села след Освобождението

4. Родовете на Нова Надежда

5. Домакинства

V. Поминък на населението

1. Селско стопанство

2. Занаяти

3. Търговия

а. Частна търговия

б. Кооперация и кооперативна търговия

в. Развитие на търговската мрежа

г. Обществено хранене

д. Изкупуване на селскостопанските произведения

4. Промишлени и занаятчийски услуги

5. Строителство

6. Влогова и кредитна дейност

VI. Промишленост

1. Воденици (удиници)

2. Дараци

3. Керамични фабрики

4. Маслобойна фабрика

5. Петмесена (петмезена) работилница и дъскорезница

6. Лимонадена работилница

7. Казанджийство (варене на ракия)

8. Кариера за добив на трошен камък

VII. Църквата „Света Троица“ и църковното дело

1. Църквата през турското робство

2. Местността „Стартъ църквъ“

3. Построяване на църквата „Св. Троица“

4. Обзавеждане на църквата

5. Иконите

а. Икони на иконостаса (от ляво-надясно)

б. Икони на стените

в. Икони в олтара

6. Църковните книги

a. Богослужебни книги преди Освобождението

б. Богослужебни книги след Освобождението

в. Богослужебни книги след 1910 г.

г. Други църковни книги

д. Други книги

7. Свещеници

8. Певци и църковни служители

9. Приходи и разходи на църквата

10. Църковни имоти

11. Църковно настоятелство

12. Построяване на нов параклис

Речник

Литература

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-8425-77-3
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset