History of village of Kolanlare / Radoslavovo / Chavdar
Language: Bulgarian. 
Category: Local history studies
 
 
Table of contents

Предговор

Природо-географско разположение

Наименование на селото

Село Чавдар през древността и античната епоха

Селището в годините на Първата и Втората българска държава

Османско завоевание и възникване на село Коланларе

Коланларе в годините на Българското възраждане. Освобождение на селото

Демографска характеристика на село Чавдар от Освобождението до началото на XXI в.

Административна уредба на община Чавдар през годините

Месната власт от Освобождението до първото десетилетие на XXI в.

Развитие на община Чавдар

Политически партии, обществени организации и борби в селото след възстановяване на Третата българска държава

Кооперация „Възкресение“

Създаване на ТКЗС и земеделски кооперации в село Чавдар

Училището в с. Чавдар през годините

Читалището  хранител на духовни ценности

Изграждането на читалищната сграда

Духовната власт и църковната институция в с. Чавдар

Послеслов

Снимков материал

Приложения

Местности от землището на с. Чавдар

Речник на непознатите думи

Литература

Съкращения

История на село Коланларе / Радославово / Чавдар
Details
Publisher KA Design Studio
Language Bulgarian
Pages 434
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-92270-5-5
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset