Almanac Kunino. Past and present: 430 centuries of history
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian
Category: Local history studies
 
 

Table of contents

Предговор

Кунино  праистория

Н. Джамбазов. Из „Пещерите в България“

Пещери Самуилица 1 и Самуипица 2

С. Иванова, Н. Сираков и кол. Нови данни за средния и късния неолит в Карлуковския карст  пещера Скандална (Цаклина дупка)

Т. Стойчев. Средновековни кирилски надписи от пещера Ухловица

Пещера Кариерата

Поселище Градището

Поселище Дъбовец

Поселище на скалата Червеница

Кунино  Античност и Средновековие

И. Райкински. Монети

К. Шкорпил, Х. Шкорпил. Антични надписи от различни краища на България

Римската крепост

Т. Кутов, Х. Чемберски и кол. Средновековен период в кунинските земи (VIIXIV век)

Начало на вековното иго (края на XIVXVII век) 

Кунино  Възраждане и Освобождение

Животът на кунинчани през XVIIIXIX век

Векът на сбъднати надежди 

Освободителната Руско-турска война (18771878)

Кунино  Духовност и Съвремие

Църквата „Св. Николай Чудотворец“

Ц. Кръстев. Учебното дело в село Кунино

Ц. Кръстев. Читалище „Просвета“

Професионална гимназия по каменообработване

Н. Бошев. Борис Кадийски на 90 години

Национален природно-исторически резерват „Куна Кралица“

Асоциация „Кралица Куна“ 

Културно-историческото наследство на Кунино. Приложения

Цветни приложения

Красотите на Кунино 

Заслужили личности

Други кунинчани

Фолклорни и други произведения за Кунино

Забележителности на Кунино

Литература

Резюме на руски език 

Резюме на английски език

Алманах Кунино. Минало и настояще. 430 века история

Details
Publisher Queen Kuna Association
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 318
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-90516-0-3
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset