Implementation and development of military industry in Bulgaria (18791944). Volume 2
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Политика в областта на военната промишленост

1. Следвоенна икономическа криза и начало на преобразуването на военната промишленост (19441947)

1.1. Политически промени

1.2. Промяна в икономическия модел и общо икономическо състояние на страната

1.3. Българската армия и българската военна промишленост в следвоенния период

2. Въвеждане на съветския икономически модел (19481953) и влиянието му върху военната промишленост

2.1. Политическа обстановка. Налагане на тоталитарната система

2.2. Налагане на съветския икономически модел

2.3. Влияние на съветския икономически модел върху развитието на българската военна индустрия

3. Промени в сталинския икономически модел (19541962) и развитие на българската военна промишленост

3.1. Политическа обстановка. „Плахо размразяване“ и преход към еднолично управление на Тодор Живков

3.2. Промени в сталинския икономически модел и влиянието им върху икономиката

3.3. Промени в сталинския икономически модел и влиянието им върху развитието на българската военна индустрия

4. Икономическа реформа. Период на ускорено развитие на военната промишленост (19631983)

4.1. Политическа обстановка

4.2. Опити за икономически реформи и влиянието им върху икономическото развитие

4.3. Период на ускорено развитие на военната промишленост. Организационно изграждане и развитие на военнопромишления комплекс на страната (1963–1983)

5. Икономически проблеми и опити за преустройство (19841989)

5.1. Българските опити за преустройство и край на тоталитарния режим

5.2. Икономическо преустройство. Финална криза на социализма (19841989)

5.3. Опитите за преустройство и дълговата криза, влиянието им върху развитието на военнопромишления комплекс

Втора глава. Структура и развитие на военнопромишления комплекс

1. Държавно индустриално обединение „Металхим“

1.1. История

1.2. Структура

1.3. Производство и специализация

1.4. Сътрудничество

1.5. Научна дейност

2. Държавно стопанско обединение „Електрон“

2.1. История

2.2. Структура

2.3. Производство и специализация

2.4. Сътрудничество

3. Управление „Военноремонтни бази и заводи“

3.1. История

3.2. Структура

3.2. Производство и специализация

3.4. Научна дейност

Трета глава. Основни производствени единици на военнопромишления комплекс

Оръжейни системи и техника за сухопътните войски

„Фридрих Енгелс“  Казанлък

„Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ)  Сопот

„Девети май“  Червен бряг (БЕТА)

„Хан Крум“  Търговище

„Енчо Стайков“  Лясковец

„Дунарит“  Русе

Електромеханичен завод „Ивайло“  Велико Търново

Държавно индустриално предприятие „Еловица“  Габрово

Монтажен завод „Хан Аспарух“  Трявна

„Зебра“  Нови Искър

Авторемонтен завод „Вола“  Враца

„Овеч“  Провадия

Авторемонтен (военноремеонтен) завод „Люлин“

„Септемврийска слава“  Костенец

Машиностроителен комбинат „Аврам Стоянов“  Михайловград

Стопански комбинат за тежко машиностроене  Радомир

Завод за часовникови прибори „Импулс“  Габрово

Електронни и оптични системи и елементи

„Черно море“  Варна

Завод за манометри

Завод за радионавигационни апаратури  Варна

ПК „Черно море“

„Електрон Прогрес“  София

адиозавод  Велико Търново

Обединени заводи „Оптикоелектрон“  Панагюрище

„Христо Ников“  Самоков

Завод за УКВ радиостанции „Михаил Антонов“  Гоце Делчев

Завод за високоговорители „Гроздан Николов“  Благоевград

„Сигнал“  София

Електромеханичен завод „Генерал Владимир Заимов“

Авиационна и авиоремонтна промишленост

Държавна самолетна фабрика  „Завод 13“ в Казанлък

Военноремонтен завод „Георги Бенковски“  Пловдив

Машиноремонтен завод „Мургаш“

„Завод 14“  Ловеч

Машиностроителен завод „Хан Аспарух“ – Добрич

Корабостроене и кораборемонт

„Флотски арсенал“  Варна

Кораборемонтен завод  Бургас

Четвърта глава. Ролята на Министерството на външната търговия за развитие на специалното производство и износа на специална продукция по време на Студената война

1. Структури в Министерството на външната търговия, отговарящи за търговията със специална продукция между социалистическите страни

1.1. Създаване на органи по отбранителната промишленост на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Доставки между социалистическите страни

1.2. Доставки между България и Съюза на съветските социалистически републики (СССР)

1.3. Внос на въоръжение и бойна техника през периода на усилено превъоръжаване (19531963)

2. Износ на специална продукция в несоциалистически страни от български търговски предприятия

2.1. Необходимост от износ на специална продукция в несоциалистически страни

2.2. Създаване на „Тексим“

2.3. Създаване и дейност на „Кинтекс“

Пета глава. Организация на научно-техническия прогрес в отбранителната промишленост

1. Държавни институции, ангажирани с научно-техническото развитие на отбранителната промишленост

2. Организация на научно-техническото развитие на специалното производство в Министерството на машиностроенето

2.1. Научноизследователски институт по отбранителна промишленост (НИТИ)  Казанлък

2.2. Институт по специалната оптика (ИСО)  София

2.3. Бази за развитие и внедряване (БРВ) към ДСО „Металхим“

3. Организация на научно-техническото развитие на специалното производство в Министерството на народната отбрана

3.1. Военнотехнически и научноизследователски институт

3.2. Научноизследователски и проектно-технологичен институт по ремонта на въоръжението и военната техника към Управление „Военноремонтни бази и заводи“ на МНО

3.3. Военен научноизследователски институт с изчислителен център към МНО

3.4. Научноизследователски институт към Тила на БНА

4. Организация на научно-техническото развитие на специалното производство в Министерството на електрониката и електротехниката

5. Организация на научно-техническия прогрес в Българската академия на науките (БАН) и висшите училища в интерес на отбранителната промишленост

5.1. Институт по металознание и технология на металите (ИМТМ) към БАН

Заключение

Използвани съкращения

Резюме на английски език 

Изграждане и развитие на военната икономика в България (1945–1989). Том 2

Details
Publisher University of National and World Economy Publishing
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 448
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-644-949-8
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset