The Bulgarian Northwest: Past and Present. Collected Papers
Българският Северозапад. Минало и съвременност
Language: Bulgarian

 

Table of contents

ПРЕДГОВОР ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ

ОБЛАСТ МОНТАНА  РЕГИОН С МНОГОВЕКОВНА ИСТОРИЯ (Я. Иванов)

АНТРОПОМОРФНИ КУХИ ФИГУРКИ ОТ КУЛТУРА КРИВОДОЛСЪЛКУЦАБУБАНИ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (В. Ставрева)

АНТИЧНА МОНТАНА (IVI В.) ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ (П. Аспарухова)

МОНЕТИ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА В НОВООТКРИТ НЕКРОПОЛ ПО ТРАСЕТО НА ПЪТ Е79, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЮТИ ДОЛ, ОБЩ. МЕЗДРА, ОБЛ. ВРАЦА (Й. Нанкова)

НОВИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ ЗА АЛМУС ПРЕЗ IIIII В. (В. Стоичков, В. Живков)

НОВИ ДАННИ ЗА ГОТСКИТЕ НАШЕСТВИЯ ПРЕЗ 253254 Г. (В. Живков, В. Стоичков)

ЦЪРКОВНА АРХИТЕКТУРА В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ  ТРАДИЦИИ И МАЙСТОРИ (И. Гергова)

ТОПОНИМИЧНИ ПРОЕКЦИИ НА ИМЕТО „БЪЛГАРИЯ“ В СВЕДЕНИЯТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И КАРТОГРАФИ XVXIX В. (Н. Стоянова)

ОПИТЪТ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕ В КРИМ НА ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (18611862 Г.) (М. Добрева)

ПОТОМЪК НА ЧИПРОВСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ ОТ 1688 Г. ПРОДЪЛЖАВА ДЕЛОТО ИМ (Ю. Йорданов)

ЕВРЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В КУТЛОВИЦА/ ФЕРДИНАНД И СЕВЕРОЗАПАДА (18791914) (А. Костов)

ОТ ИСТОРИЯТА НА ВИДИНСКИТЕ ЕВРЕИ И СЪХРАНЕНОТО ЗА ТЯХ В ЕВРЕЙСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  СОФИЯ (В. Пауновски)

КАПИТАН ЮРДАН СТОЯНОВ — БЪЛГАРСКИ ОФИЦЕР И ЧЕТНИЧЕСКИ ВОЙВОДА В БОРБАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ (Й. Герасимов)

ПОЖАРНОТО ДЕЛО В ГРАД ФЕРДИНАНД (18971944 Г.) (А. Емилова)

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАД ФЕРДИНАНД: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ (18781945) (М. Замфиров)

ГАВРИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ ОТ СЕЛО ЖИВОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА  УЧИТЕЛ, ВОИН, РОДОЛЮБЕЦ И „НАРОДЕН ВРАГ“ (Ю. Андреева)

ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА (ДОСО)  МИХАЙЛОВГРАД (19511969) (М. Георгиев)

 

Details
Publisher Tendril
Language Bulgarian
Pages 300
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-92218-1-5
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset