Stefan Bochev. Belene: A Tale of Concentrational Bulgaria
Sedond edition: Белене. Сказание за концлагерна България
Category: Socialist period in Bulgaria
Language: Bulgarian

 

   Stefan Bochev's work is impressive with its more than 1000 pages, but none will leave readers indifferent. Because the book has not only preserved the authentic picture from the forced labour camp on Belene Island of the Danube river, but is also an example of the will and spirit of the people who became victims in one of the darkest periods of Bulgarian communism.

 

Table of contents

I. ОБОР КРАЙ ДУНАВА
Нещо като предговор
1. Какво, как и защо пиша......................................................................5
2. Все същият въпрос: трябва ли, бива ли?........................................... 12
3. Към новия живот: 1.1.1948 г. ........................................................... 13
Новата любов................................................................................... 21
Животът в печатницата..................................................................... 22
4. Бай Лука.............................................................................................27
5. Бай Милош......................................................................................... 29
6. Младите.............................................................................................. 30
7. Още за бай Лука.................................................................................31
8. Бай Аргир........................................................................................... 34
9. Приемат ме в колектива.................................................................... 36
10. Умря мъжът на Цветанка................................................................ 38
11. Всички са вечно гладни...................................................................41
12. Внукът на граф Игнатиев................................................................ 45
13. Манол............................................................................................... 47
14. Иванчо обаче....................................................................................51
15. Понеделникът на „Черната марка".................................................. 54
16. „Кладенецът".................................................................................... 59
17- Последните думи на бай Аргир........................................................64
18. Сбогуване и с бай Лука.................................................................... 66
19. Сандо - нормировчикът на „Обединението"....................................67
20. Решавам да „говоря"........................................................................ 71
21. Задава се сянката на съдбата..........................................................78
СРЕЩА ПОД ЗЕМЯТА............................................................................. 83
22. В „преддверието"..............................................................................83
23. Пристигане в Богданов дол..............................................................92
24. Лагерът - след изтичане на работната смяна.................................. 99
25. „Сепарацията"................................................................................ 106
26. В мината.........................................................................................108
27. Още за когато се работеше на фронт............................................ 115
28. Връщането от мината към лагера..................................................117
29. Почивката след смяната................................................................ 120
30. Съставът в 1949 г. на въдворените в соцконцлагера „Богданов дол"....................125
31. „И този не беше за мен..." ..............................................................133
32. Бягства........................................................................................... 135
33. Опита се да избяга Станчока.........................................................138
КОНГРЕС НА ПЕРСИН.......................................................................... 144
34. Четене на имена............................................................................. 144
35. Първата делегация пристига......................................................... 150
36. И почна строеж на „помещения"....................................................164
37. „Бус! Бус!... Ще го застрелям!"........................................................171
38. Светът ни не е черно-бял и въпросът не е „кой кого"....................179
39. Конгресът........................................................................................184
40. „След десет дена, на сесията на ООН-то..."....................................197
41. Един ден и една нощ на о. Персин................................................ 211
42. На о. Бързина: правим салове........................................................223
43. Император Доньо........................................................................... 233
44. Работа на постройката в село и на обекта „Белене - Канала"...................... 238
45. Сечем гората от стари каваци. „Ние" и „те"...................................248
46. Началото на дигата около Острова. И около нас, там................... 265
47. Голям студ, наводнение, но „конгресът" продължава....................281
48. Страшният съд............................................................................... 285
49. Наводнението. Каналите, помпената станция...............................341
50. Февруари, началото на март 1950 г...............................................345
51. Ние не сме герои.............................................................................354
52. Чемшир Петко - човекът на пазарното стопанство.......................367
53. Паметникът ми за Цвети................................................................373
54. Снощи ни върнаха от „Градината": ще караме говеда за Острова................374
ДНЕВНИКЪТ МИ ОТ ПРЕКРАСНИЯ ОСТРОВ
55. Край голямата древна река............................................................376
56. В този горещ майски ден............................................................... 378
57. Комплексната бригада се запознава с телетата.............................381
58. Каране на добитък. Говедар и телци............................................. 382
59. Настаняваме се: и стадото, и ние, говедарите...............................386
60. Продължаваме да пасем добитъка
все по принципа „кой кого"............................................................392
61. Бае Иван с големите мустаци.........................................................394
62. Ами да видим пък какво казват телетата......................................399
63. Защо говедарят е предразположен към изглупяване.................... 403
64. Как седемте в колибата чествувахме 14 juillet...............................409
65. Говедата по-отблизо....................................................................... 422
66. Нощ.................................................................................................423
67. Дребничката - тя дава мляко......................................................... 427
68. „Умешахме си лигите", казва бае Димитър....................................429
69. Искат правата си............................................................................430
70. Въздига се чрез любовта.................................................................432
71. По дрехата посрещат......................................................................436
72. Теле оборва Бергсон........................................................................437
73. Философията на говедата...............................................................440
74. Реват само за обществени цели......................................................441
75. Но не е да нямат преживявания.................................................... 444
76. От „протеините" до „пушечното месо"............................................447
77. Кравката от двор на добър стопанин.............................................449
78. Викаш ли отвътре...........................................................................451
79. Акъл от крава..................................................................................452
80. Телета и ръка.................................................................................. 455
81. Жътва. Лятото узря.........................................................................456
82. Дива патица на ръжен................................................................... 459
83. Рогът на изобилието........................................................................461
84. Върбичките ще питат за тях.......................................................... 465
85. Той не ни мислел добро. Ами ние - нему?...................................... 467
86. Говорещата къпина........................................................................ 468
87. Има си замисъл...............................................................................470
88. „Вратата изобщо" и „тази врата".................................................... 471
89. Телешката гносеология...................................................................472
90. Животното с възможност да не е................................................... 473
91. Овце................................................................................................ 475
92. Жажда за живот............................................................................. 476
93. Жизненост.......................................................................................478
94. Умряла, защото й дошло времето................................................... 479
95. Бог на жабите и на червеите..........................................................480
96. Още за Цвети..................................................................................482
97. Ловя риба........................................................................................ 486
98. Обществен контрол.........................................................................490
99. Все хубави мисли - все лоши дела..................................................492
100. За равно разпределение на греха.................................................493
101. Нещо ми се отядоха тия сомчета..................................................496
102. Втората природа...........................................................................496
103. Самоосъществяване......................................................................498
104. Ами ако не можем да проверим?................................................. 498
105. Страшно й се живее страшно...................................................... 500
106. Все друго, пък също......................................................................502
107. Лъчим добитък за клане............................................................... 503
108. Дойдоха да ме бият...................................................................... 505
109. Попето, Марко, Библията и аз......................................................511
110. Край огъня пред колибата вечер..................................................527
111. Лига за защита на правата на пуйките........................................534
112. Блажени дни.................................................................................540
113. Защо всеки нашенец добре знае какво ще рече „булгарработа"..................544
114. Задушница на живите..................................................................551
115. Пречупването на човека...............................................................557
116. Възпитахме го най-сетне..............................................................562
117. Тъй ще ви запомни, теленца мили, душата ми............................563
118. Телицата, която наричахме Ана................................................... 564
119. Грижа за човека........................................................................... 567
120. При Марко.................................................................................... 569
121. Страстите Марковски...................................................................571
122. Основателно недоверие. Днес мерихме свине на кантар ...........573
123. Битието определя съзнанието на свинчето..................................576
124. Венецът на създанието.................................................................578
125. 0, земя, о, небе, каква велика радост, че живеем! ......................584
126. Шумолят есенните листа.............................................................. 585
127. Пчела.............................................................................................586
128. Заминаването на щъркелите........................................................587
129. Закапсулиране..............................................................................591
130. Зима..............................................................................................594
131. Благовещение................................................................................596
132. Двете буболечки............................................................................600
133. Главата лук Гьоте и Великият Картоф......................................... 603
134. Ключарят на пролетта.................................................................. 607
135. Страшният пролетен съд..............................................................611
136. Избухването.................................................................................. 615
137. Раят е тук......................................................................................621
138. Кървавата песен........................................................................... 628
139. Няма ли надежда..........................................................................640
140. Семката.........................................................................................645
141. Работи между чучулиги.................................................................647
142. Една огромна песен - природата..................................................648
143. Рождество................................................................................... 649
144. Господ, гащите на бригадирката-механизаторка и... свободата.....................650
145. „Марш от тука, да е... ваш'та мама, да е...! Свободни сте!"........................ 662
II. ДУНАВ КРАЙ ОБОРА
146. Обратно в София, но.................................................................... 669
147. Отърваването от персинската краста..........................................677
148. Майстор по развалянето в кооперация „Творец"......................... 686
149. Събаряне и изграждане................................................................690
150. Вграждане.................................................................................... 695
151. Търся „правата си"........................................................................698
152. Но въпреки „ровенето" им, работата ми се услаждаше ..............704
153. ...ски реализъм..............................................................................709
154. Приготовлявам сцената................................................................715
155. Кокошка за Корея.........................................................................721
156. При лудите.................................................................................... 727
157. Защо в „генералщабната" ми карта липсва един сектор.............732
158. Агент на граф Бернадот............................................................... 737
159. Невидимият обръч се стяга..........................................................742
160. Нощните ми разговори с пишещата машина.............................. 746
161. Ами ако Абракадабран сбърка?................................................... 749
162. Вбесената кокошка....................................................................755
163. Руска салата...............................................................................759
164. Пък............................................................................................764
165. „Черната марка"............................................................................776
166. „Тайната вечеря"........................................................................789
167. Гетсиманската градина на ул. „Жданов"......................................798
168. Законът за върбите.......................................................................803
169. Разпитите. Кой кого: те - мене..................................................... 810
170. Разпитите. Кой кого: аз - тях........................................................820
171. Ангелчо-Ангеловият реквием за буржоазията..............................826
172. На тревата, сред цветята, под открито небе................................832
173. Смъртта на Великия Байган........................................................ 842
174. Пътят към София и пътят към Персин........................................ 851
175. През моста - пак на Острова: като в бащин дом......................... 863
176. Сънят за Понтевксинида..............................................................865
ДУНАВ КРАЙ ОБОРА
177. „Предгробное ридание, творяще песен"....................................... 871
178. Не бива да пиша. А все пак..........................................................872
179. С Лозо от Харманли - пак на „Малката градина".........................881
180. Сега пък тухлари: норма на ден - 2000 броя от 3 души ............887
181. На дигата. Само че аз се поболях.................................................895
182. Исус...............................................................................................903
183. „Просто човек".............................................................................. 905
184. Ежедневие с кобри....................................................................... 909
185. Пристигна Мазен Ганчо................................................................917
186. Все повечко нов вид колеги питомци идват на Острова ............927
187. Ами ако пак дойде Дунавът?........................................................942
188: Предизборно събрание на о. Персин............................................952
 
Details
Publisher Communitas Foundation
Language Bulgarian
Pages 1024
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-224-033-2
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset