Sima Ćirković. Serbs among Peoples of Europe
Translation into Bulgarian: Stefan Stoyanov

 

The book is a Bulgarian translation of the revised edition of Sima Ćirković's study The Serbs (The Peoples of Europe).

 

Table of contents

С. Пириватич. „Сърбите сред европейските народи“  една история на сърбите пред българските читатели

Предговор към сръбското издание

Увод. Време, пространство, хора

1. Античното наследство

Римски провинции

Заселването на славяните

Склавините

Християнизацията

Темата Сърбия и княжество Сърбия

Кралство Далмация и Диоклития

Рас и рашките сърби

2. Династията „Светия корен“

Наследството на Неманя

Самодържавното кралство

Автокефална архиепископия

Изпитание за стабилността

Двете кралства

Стопански възход

Династичният идеал и действителността

Царството

„Царска земя“ и „кралска земя“

Незавършено общество

Разкол в династията

3. Меджу кръстта и полумесеца

Новите господари и краят на династията

Преместване на кралството (translation regni) в Босна

Косовската битка  действителност и легенда

Последиците

Деспотът и неговата земя

Метежното крайбрежие

Стопански възход

Приемствеността като идеал

Тежестта на двойносто васалство

Хроника на упадъка

4. Подопечни на султана

Старо и ново

Бягства, преселения, заселвания

Варош и касаба  ориентализиране на града

Наследено и придобито в стопанския живот

Племена и племенно общество

Поробената църква

От подчинени до метежници

5. Възникване на модерното християнско общество

Новата държавна рамка

Разширяване и преустройство на рамката

Селяни и граждани, воини и „благородни господари“

Християнско просвещаване

Начало на европеизацията

6. Ерата на демократичните революции

„Сръбската революция“

Натрапената революция

От княжеска автономия към автономно княжество

Сърбите и Сърбия по време на революцията през 18481849 г.

7. За и против националната държава

Промените в реалността и промените в идеите

Управляваща нация

Малцинствена народност

В епицентъра на Голямата източна криза (18751878)

Разнопосочно развитие

Конституционалност и парламентаризъм на изпитание

Време на войни

8. Всички сърби в една държава

Между унитаритския идеал и плуралистичната действителност

Натрапената Югославия

Страдания и възкресение

Възстановяване и изграждане

Модернизация чрез социализъм

Епилог: разпадането на федерацията, борба за държавата

Избрана библиография

Именен показалец

 

Details
Publisher Agata-A
Language Bulgarian
Pages 450
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-540-120-6
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset