Bulgarian influence on the state institutions in Wallachia and Moldova (14th  beginning of 18th century). Language: Bulgarian

 

Table of contents

П. Павлов. Ново изследване за българското държавно-политическо наследство във Влахия и Молдова през късното Средновековие

Увод

1. Преглед на научните изследвания

2. Титулатурата на влашките и молдовските господари

3. Институциите във Влахия и Молдова, идентични или сходни с тези във възобновеното Българско царство

4. Българското влияние при изграждането на столичните градове във Влахия и Молдов (XIVXVII в.)

Заключение

Използвана литература

Спискък на съкращенията

Българското влияние върху държавните институции на Влахия и Молдова (XIV – началото на XVIII в.)

Details
Publisher Propeler
Language Bulgarian
Pages 178
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-392-520-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset