Bulgarian votive stone art
Language: Bulgarian with a summary in English

 

     The purpose the monograph is to present a comprehensive survey of the Bulgarian votive stone art works and to offer a typology based on the technological, artistic and semantic features of the items. The study reveals the importance of the monuments in the context of the traditional folk arts and their role in the traditional festive system of the population inhabiting the territory within and beyond the national borders of the Republic of Bulgaria (encompassing as well some territories in Eastern and South-Eastern Serbia).

 

Съдържание 

За книгата

Увод

Извори и историографски преглед

Извори

Историографски преглед

Народни светилища  възникване, същност, класификация

1. Предпоставки за възникване на оброчищата

2. Характеристика

3. Типологизация

Народни светилища, маркирани с оброчни паметници и мястото им в обичайно-празничната система на населението в проучваните региони

1. Класификация

1.1. Наименование според данни от етнографски, краеведски, топонимични и географски изследвания на проучваните светилища

1.2. Класификация на народните светилища, в зависимост от техния териториален обхват

2. Функции на оброчищата / оброчната пластика

2.1. Обредни функции

2.2. Социални функции

Технологични особености

1. Обем, силует и архитектурно присъствие

2. Форма

3. Материал за изработване

4. Майстори-каменоделци и работилници. Каменоделски школи

5. Похвати и техники за изработване

6. Художествена декорация и семантична характеристика

7. Надписи  посвещения, патрони, селища, майстори-каменоделци, датиране; варианти на изписване  букви, титли, лигатури, съкращения

Регионални особености

Оброчни паметници от Източна и Югоизточна Сърбия

1. Оброчни паметници от Зайчарски регион

2. Оброчни паметници от Пиротски регион

Оброчни паметници от Северозападна България (област Видин, Монатана, Враца)

1. Оброчни паметници от Видинския регион

2. Оброчни паметници от Монтанския регион

3. Оброчни паметници от Врачанския регион

Оброчни паметници от Западна България (области София, Перник, Кюстендил)

1. Оброчни паметници от Пернишки и Софийски региони

2. Оброчни паметници от региона на гр. Копривщица

3. Оброчни паметници от региона на гр. Кюстендил

Оброчни паметници от Централна Северна България

1. Оброчни паметници от Еленския регион

2. Оброчни паметници от Великотърновски регион

3. Оброчни паметници от Русенкси регион

Заключение

Summary in Engslish

Catalogue

Maps

Списък на информаторите

Abbreviations

Фотоалбум

Списък на илюстрациите

Bibliography

Селищен показател 

 

 
Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 344
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-00-0553-7
Creation date 2016
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset