Bulgaria between the USSR and the West in the period of global geopolitical restructuring (19851991)
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Преустройството на Горбачов и глобалната трансформация на отношенията ИзтокЗапад

Затоплянето в отношенията между световните силови полюси през 19851991 г. и зараждането на процесите на геополитическа трансформация

Новото геополитическо положение на Източна Европа

Новата политика на СССР към Източна Европа и разпадане на социалистическия интеграционен модел

Външнополитическата стратегия на САЩ спрямо източноевропейските съветски сателити

Втора глава. Промяна на външнополитическите приоритети на България: трудности на Изток, „отваряне“ към Запада (19851989 г.)

Сложните отношения на България със СССР (19851989 г.)

„Отварянето“ към Запада

Развитие на концепцията за геополитическата преориентация в периода 19851989 г.

Постепенно изглаждане на противоречията със САЩ

Установяване на отношения със западноевропейския „Общ пазар“

Трета глава. България между Изтока и Запада в началото на постсоциалистическия преход

Концепцията за „отварянето към Запада“ в началото на 90-те години на ХХ в. Вижданията на управляващата левица срещу възгледите на дясната опозиция

Новите отношения между София и Москва

България и Западът (19901991 г.)

България и САЩ

България и западноевропейското интеграционно пространство

България и институциите на западноевропейското политико-икономическо пространство

България и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

Заключение

Извори

Използвана литература

Резюме

Summary

България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985–1991)

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 380
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-401-8
Creation date 2019
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset