Bulgarian Archaeology 2021: Catalogue of the exhibition
Category: Bulgarian archaeology (Exhibition catalogue)
Българска археология 2021. Каталог към изложба
Language: Bulgarian

 

   The catalogue of the exhibition presents the most interesting finds and discoveries from the last archaeological season (year 2021). A total of 40 sites are included, illustrating cultural development in nowadays Bulgarian territory from the Palaeolithic to the Middle ages and Revival period. Some of the most impressive finds are gold, silver and bronze adornments, elegant prehistoric anthropomorphic figurines and vessels, hoards of silver and bronze coins, weapons and tools, and many others. 
 

Table of contents

Козарника: нови данни за началните фази на средния палеолит

Пещера Бачо Киро: финал на средния палеолит и преход среден/късен палеолит

Неолитно селище „Извор“, с. Алдомировци, общ. Сливница

Халколитно селище в м. Корията край гр. Суворово

Праисторически солодобивен и градски център ПровадияСолницата

Селищна могила в м. „Скритата могила“, с. Порой, община Поморие  археологически проучвания през 2021 г.

Обект Козарева могила  селищна могила и некропол

Праисторически медни рудници Ай бунар

Археологически проучвания на обект 5 край гр. Чирпан, железопътен участък Оризово – Михайлово

Археологически проучвания на селищна могила Гълъбово през 2021 г.

Некропол от бронзовата и римската епоха до с. Изворово, общ. Харманли. Могила №7

Селище от бронзовата епоха при с. Орешец

Археологическо проучване на некропол от второто хилядолетие пр.Хр. до с. Балей, община Брегово, област Видин

Обект от бронзовата и ранната желязна епоха край с. Илинденци

Некропол от VIIIVI в. пр.Хр. край с. Врабча, общ. Трън

Редовни археологически проучвания на обект Таш баир, землище на с. Новград, община Ценово, област Русе

Елинистическа скулпура и надпис от Одесос

Спасително археологическо проучване на многослоен обект от късноархаичната, класическата и елинистическата епоха, късноримската епоха и Средновековието (XIIXIII в.) при Чирпан

Археологически разкопки на Синаговци

Рациария: римски императорски терми

Античният Алмус

Антична Помодиана-Кумодина-Путедина

Обект от римската, късноантичната и средновековната епохи в землището на с. Слана бара, общ. Видин

Спасително археологическо проучване на късноантичен укрепен обект в землището на с. Шипот, общ. Димово

Обект №11 до с. Чуковезер, община Драгоман (по трасето на „Междусистемна газова връзка България  Сърбия“)

Спасителни археологически разкопки в гр. Пловдив, ул. „Александър Пушкин“ №14

Археологически проучвания на обект „Физкултурен салон“ в двора на II-ро основно училище „П.Р. Славейков“, Стара Загора

Късноантичен стопански комплекс в землището на с. Мировяне, Столична община

Многослоен обект в м. „Св. Архангел“, с. Дъбница

Крепостта на три планини при град Якоруда

Букелон  ловната крепоста на императори и султани

Бонония

Обект №11, Автомагистрала „Хемус“, пътен възел „Каленик“: селище от римската и ранносредновековната епохи

Късносредновековен некропол до с. Каленик (обект №13 по АМ „Хемус“)

Плиска. Двор, северно от Цитаделата

Спасително археологическо проучване на обект №4 (землище на гр. Чирпан) по трасето на скоростна жп линия Пловдив  Бургас, км 58+500  58+680

Лютица 2021

Археологически проучвания в Южния сектор на средновековния град Трапезица във Велико Търново

Обект №7  многослойно селище до с. Търняне, Видинско

Археологически проувания в Кремиковския манастир през 2021 г.

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian
Pages 92
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-254-010-4
ISSN 2367-8860
Creation date 2022
Size 14 x 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset