Boryana Hristova: Bibliography
Language: Bulgarian

 

The bibliography is dedicated to the 65th anniversary of Prof. Boryana Hristova  a prominent Bulgarian medievalist-philologist.

 

Table of contents

Уводни думи

Обяснителни бележки

Важни дати от живота и дейността на проф. дфн Боряна Христова

Библиография на трудовете на проф. дфн Боряна Христова

Интервюта с проф. дфн Боряна Христова

Издания, съставени, редактирани, преведени от проф. дфн Боряна Христова

Участие на проф. дфн Боряна Христова в редакционни колегии на продължаващи издания

Защитени дисертации под научното ръководство на проф. дфн Боряна Христова. Рецензии на научни трудове (непубликувани)

Публикации за проф. дфн Боряна Христова

Боряна Христова. Библиография

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4434-6
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset