Impressive and Frightening: Foreign Women and Men in Bulgarian Literature from the Long Nineteenth Century
Бленувани и плашещи. Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век
Category: Literature of the Bulgarian National RevivalBulgarian Literature after Liberation
Language: Bulgarian

 

   The book explores the theme of family life and the intimate experiences of people in the early modern era. Attention is directed to the norms that determine the relations between the sexes and the related changes in mentalities and mores. In the context of national mythology, the author examines relationships with "foreign" women and men in an ethnic, religious and other sense. Observations focus primarily on literary works and journalism from the period of the Bulgarian National Revival, as well as on memoirs, letters and other documents.

 

Table of contents

Българската литература от XIX век и проблема за смесените бракове
Няколко уводни думи
Проблемът за брачните и сексуалните връзки с другите
     Брачните норми
     Дефиниране на „другия“
     Религиозната норма
Народната традиция
Митологически аспекти. Националната митология
Балкански и европейски аналогии
Династическите бракове
Просвещенският брак
Идеи и практиката от времето на ранната модерна епоха
     Идеите
     Практиката
     Миграцията и смесените бракове
Смесените бракове в българската словесност
     Във фолклора
     В литературата
     Един популярен сюжетен мотив, тръгнал от Средновековието
Любовта в преводната литература
     Далечната красавица
Опит за обобщение
 
Контрапункт: Привлекателната чужденка. Иван Вазов
Морал и идеология. Петко Славейков и „Ловчанскийт владика…“
Петко Славейков или частният живот на поета: Иринка, Катерина
Град и село - напрежението между два идеологически полюса в едно семейство (Рашко и Илия Блъскови)
Бракът на революционера
     Случаят Л. Каравелов
     Случаят Хр. Ботев
Димитър Ценович и Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович
Теория и практика на просвещенския брак: Никола Сапунов, Тодор Бурмов и Христо Стамболски
Сърдечни послания. Една любов на Миларов
Три „кървави“ сватби, книжнината, държавата
Неразбраната цивилизаторка. Един епизод от живота на Клотилда Цветишич в София
 
Благодарности
Цитирана литература
 
Details
Publisher Queen Mab
Language Bulgarian
Pages 285
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-208-1
Creation date 2023
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset