Benefactors and philanthropy in Bulgaria: Between praise and denial 18791951. Documents 
Благодетели и благотворителност в България — между възхвалата и отрицанието 1879—1951
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

I. Закони и нормативни актове

1. Конституция на Българското княжество

2. Учредявяне на фонд „Генерал-майор Иван Кишелски“

3. Закон за образуване на фонд „Добродетелна  дружина в Букурещ“

4. Законопроект за благотворителност

5. Законопроект за благотворителност и обществени грижи и Мнение по него

6. Управление на дарителските фондове при Министерство на народното просвещение

7. Закон за задължително регистриране на дружествата и Правилник за неговото приложение

8. Законопроект за обществената благотворителност

9. Благотворителните фондове, управлявани от Светия синод на Българската православна църква

10. Дарителски фондове при Военното училище

11. Закон за юридическите лица

12. Правилник за присъждане на награди от фондовете при Българската академия на науките

13. Фондовете и фондациите според Закона за бюджета и отчетността

14. Наредба-закон за обществено подпомагане

15. Законодателни облекчения за дарителските фондове и фондации

16. Разпоредби на МВРНЗ по приложението на Наредба-закон за обществено подпомагане

17. Наредба-закон за държавен надзор върху дружествата и сдружаванията и Окръжно по приложенинието ѝ

18. Закон за изземване на имуществата на дружествените девически професионални училища

19. Законодателно одържавяване на част от дарителските фондове

20. Закон за изповеданията, с който се изземват в полза на държавата имотите на благотворителните заведения, издържани от различните вероизповедания

21. Фондациите и сдруженията с идеална цел и техният статут според Закона за лицата и семейството

22. Документи по ликвидирането на дарителските фондове при СУ „Св. Климент Охридски“

23. Указ за общественото подпомагане и Наредба за неговото приложение

24. Решение на ефорията „Д-р Панайот Селвели“ във Велико Търново за прекратяване на дейността ѝ

25. Доклади и министерски разпореждания по ликвидирането на благотворителните фондове и фондации

II. Благодателите и техните фондове и фондации

1. Духовните подбуди на дарителите

2. Димитър Хадживасилев и Търговската гимназия в Свищов

3. Кирил Аврамов и дарението за читалище в Свищов

4. Йорданка Филаретова и нейното дарение за приюта за възрастни хора „Всех скорбящих радост“

5. Георги Иванович Цанко-Килчик и дарението му за родината на неговите прадеди

6. Димитър Ценов и неговото дарение за Търговската академия в Свищов

7. Рачо Димчев и неговото дарение за Ловеч и София

8. Дарителят Панайот Ангелов

9. Фондация „Сираци от войните 19121913 и 19151918“ и нейната благотворителна дейност

10. Димитър Икономов и неговото дарение за Българската академия на науките

11. Благодетелят на Пловдив Димитър Кудоглу

12. Георги Саронов и неговото дарение в помощ на слепите в България

13. Делото на копривщенския благодетел хаджи Ненчо Палавеев

14. Стою Шишков и неговото дарение за Българската академия на науките

15. Дарителската воля на Варненския и Преславски митрополит Симеон

16. Тодор Пиперевски и неговото дарение за Македония

III. Обществената благотворителност в България

1. Софийско благотворително дружество за издръжка на ученическите трапезарии

2. Братство при Варненското околийско дружество за издръжка на безплатна ученическа трапезария за бедни ученици

3. Женско дружество за летни ученически колонии „Здравец“, София

4. Женско благотворително дружество „Майка“, София

5. Върховен комитет на благотворителността в Пловдив

6. Дом за сираци в Пловдив

7. Женско благотворително дружество „Майчина грижа“, Пловдив

8. Дружество за уредба на ученически летни колонии в Шумен

9. Благотворително дружество „Милосърдие“, София

10. Софийско женско образователно дружество „Съзнание“

11. Благотворително дружество „Евдокия“, София

12. Македонско женско благотворително дружество, София

IV. Памет и почит към делото на дарителите

1. Отбелязване Деня на благодетелите на търновските училища

2. Писмо от министъра на народното просвещение Иван Шишманов до дарителя Кирил Д. Аврамов, Свищов

3. Писмо от Министерство на народното просвещение до дарителя Тодор Пулиев, Пловдив

4. Из предговор на Велико Йорданов към книгата мъ, посветена на дарителите за народната просвета

5. Писмо на Софийското общинско управление до Настоятелството на църквата „Св. София“

6. Правилник за паметната рамка на дарителите при Априловската гимназия в гр. Габрово

7. Благодарствено писмо от Настоятелството на Търновското околийско дружество „Инвалид“ към гражданите и институциите, направили дарения за него

8. Из грамота на Христина Каишева, издадена от Попечителството на Пловдивското сиропиталище

9. Благотворителността в Пловдив

10. Материали от юбилейното честване на Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов

11. Подготовка на възпоменателно честване на петата годишнина от смъртта на Георги Йосифов Саронов, дарител на Института за слепи

12. Из протокол от заседание на Градските общински съвет в Свищов, на което е взето решение за провъзгласяване на почетни граждани на града

13. Програма на тържествата по случай Деня на благодетелите на Търново  22 март, ден на „Св. Четиридесет мъченици“

14. Докладна записка на началника на Бюджетно-контролния отдел на МНП до Министъра на народното просвещение

15. Покана от Министерство на народното просвещение

Използвани съкращения

 

Details
Publisher Petko Venedikov
Language Bulgarian
Pages 364
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9870-72-5
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset