Realia ByzantinoBalcanica: Proceedings in Honour of Professor Christo Matanov on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday

 

Table of contents

Т. Попнеделев, „Историята трябва да провокира“. Интервю с проф. дин Христо Матанов

Й. Бенчева, Избрана библиография на трудовете на проф. дин Христо Матанов

В. Тъпкова-Заимова. И Христо Матанов навърши шестдесет години

Д. Попов. Трагедията „Резос“  легенда и действителност

Р. Бояджиев. Панонско-мизийският лимес през Късната античност и християнските надгробни паметници от района на Sirmium и по Средния Дунав

Зл. Иванова. Благотворителни институти в Ранна Византия

А. Велинов. Византийският град на Балканите и в Мала Азия (средата на VI  средата на VII век)  упадък, трансформация и тенденции в развитието

В. Арнаудов. Византийският запалянко

Цв. Степанов. Обетована земя и избраност: паралелизъм и различия на Изток и Запад

Д. Димитров. Византийската медицина: лечение, лечители, институции

Т. Димитров. „Юстиниановата чума“ (541750) и черният безглав демон/черните безглави демони: към историческата еволюция на образа и функциите на един демоничен персонаж

Г. Петрински. Женският демон във византийската агиография (VIX в.): някои аспекти на един стереотипен образ

К. Попконстантинов. Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги Синкел Български“ в Преслав

Ив. Йорданов. Византийският пълководец Петър, патрикий и стратопедарх (6070-те г. на X в.). Приносът на сфрагистиката

Р. Костова. Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на XXII в.: сфрагистични свидетелства за северната част

Кр. Гагова. Робер Гискар срещу двама императори

G. Dimov. The notion of the Byzantine city in the Balkans and in Southern Italy  XlXIIth centuries

Й. Бенчева. Да похапнем на Балканите с кръстоносците 

Г. Николов. Сведения за стопанския напредък на българите през XII в.

М. Каймакамова. Византийско-балканският свят и католическият Запад в преценката на българския книжовник Пандех от XIII в.

В. Нинов. Няколко бележки относно кръстоносния поход на крал Андраш II

Н. Дюлгеров. Договорите от Витербо (1267 г.) и съдбата на княжество Морея

Г. Парпулов. Сéлина

Е. Костова. Непубликуван документ от 1386 г., пазен в архива на Светогорския манастир Ватопед

И. Попова. Балканите през погледа на западни пътешественици от XIVXV в.

Ж. Вуjoшевиħ. Повеља Константина Драгаша Хиландару о манастиру Леснову

К. Павликянов. Славянското присъствие в светогорската обител „Филотей” през Късното средновековие

К. Минчева. Промени в църковната организация в Кюстендилския санджак през XVXVII в.

Ал. Николов. Трактатът „За произхода на турските тирани” от Йоханес Воднянус Кампанус (Ян Воднянски) (1597 г.)

Ив. Първев. Знак от небесата и воля на Всевишния. Завладяването на Константинопол (1453 г.) и обсадата на Виена (1683 г.)

С. Ракова. Как султанът отива на война?

М. Баръмова. Преводът като израз на могъщество. Хабсбургско-османските отношения и техните „транслационни схеми”, XVIXVIII в.

П. Данова. За книгата на Николò Булгари от 1669 г. и за връзката Булгари  българи

Д. Кръстева. Кафето на Балканите през XVIIXVIII в.

Хр. Беров, Д. Димитров, М. Панайотов, М. Иванов. Климатичните аномалии като фактор за кризата в България от края на XIX и началото на XX в.

Б. Георгиев. Младолибералната партия и балканската политика на второто стамболовистко правителство

Ю. Константинова. Месия или дипломат  Йон Драгимус в гръцкия политически живот в началото на ХХ в.

М. Маркова. Религиозност и локална култура

Н. Кочанков. „Самоопределението” на народите като аргумент за „реорганизацията” на Средна Европа (септември 1938  март 1939) (по материали от българския дипломатически архив)

А. Кочанкова. За „субординацията” на държавната архивна служба в България: размисли върху едно десетилетие (19511961)

Й. Христидис. Религия и политика на Балканите: случаят на мюфтията Муамер Зурколич в Санджак (Сърбия)

А. Истакова-Иванова. Атина и сянката на левия тероризъм след 1974 г.

Abbreviations 

Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов
Details
Publisher Tangra TanNakRa
Language Bulgarian, English, Serbian
Pages 760
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-378-118-8
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset