Thracian Hydronymy (Studia Thracica 12)
Светлана Янакиева.Тракийската хидронимия
Bulgarian with a summary in English
Category: Ancient linguistics

 

Table of contents 

Въведение

Анализ на ономастичния материал в лексикографски ред

Тракийският език през призмата на ходронимията

   Класификация на тракийските хидроними

     Семантична класификация

     Структурна класификация

   Езикови характеристики на тракийските хидроними

      Фонетика

         Вокализъм

         Графични варианти, показателни за наличие на полувокал [ņ] в тракийския

         Консонантизъм

      Морфология

         Род, склонения и окончания

         Падежи

         Суфиксални разширения

         Двуосновни имена

      Лексика

Ономастични паралели на тракийските хидроними извън тракийското езиково пространство

Тракийската хидронимия и проблемът за елинизацията и романизацията в Тракия

Заключение

Библиография

Summary

Светлана Янакиева. Тракийската хидронимия

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 232
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-954-322-386-2
Creation date 2009
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset