Studia Classica Serdicensia. Volume 6: Proceedings of the Jubilee Conference in occasion of the 20th anniversary of the Department Modern Greek Philology at Sofia University St. Kliment Ohridski.

 

Table of contents

K. Pavlikianov. Αντί προλόγου

Част I. 20 години новогрецистика в СУ „Св. Климент Охридски“  постижения и перспективи

И. Стрикова. Учебници, граматики и помагала за изучаване на новогръцки език, издадени в България в периода 19442012 г.

Н. Методиева. Помагала по новогръцка литература, издадени в България в периода 19442012 г.

А. Лазарова. Гръцко-български и българо-гръцки речници, издадени в България в периода 19442012 г. (Традиции и тенденции)

Б. Вунчев, М. Миленова. Преглед на издадените книги, студии, монографии и защитени дисертации и хабилитационни трудове по новогръцки език и литература от преподаватели и докторанти на специалност „Новогръцка филология“ от създаването на специалността до наши дни

Част II. Доклади

Б. Вунчев. Етимологични и словообразувателни особености на абсолютните активни интранзитиви в новогръцкия език

В. Симонова-Гроздева, Г. Брусева. Художествените филми като езиков и културноспецифичен тренинг при обучението по новогръцки език  за някои успешни практики в Пловдивския университет

Д. Боянова-Минкова. Относно ролята на гръцкия език в българското образование през Възраждането – исторически и лингводидактични аспекти

Д. Илиев. Смокинята на пророка, или изгубени в превода

Δ. Ρούμπος. Η ελληνική διασπορά και η υγειονομική περίθαλψη στη Βάρνα τέλη 19ου αρχές 20ού αι

Е. Минева. Един гръцки календар от 1914 г.

Е. Маринова. Учението за фигурите и тропите в гръцките и в българските възрожденски граматики

K. Pavlikianov. Ή έπικοινωνία άνάμεσα στίς άγιορειτικές μονές Ζωγράφου καί Σιμωνόπετρας κατά τό δεύτερο ήμισυ του ΙΘ αίώνα  ή λειτουργία μιας βουλγαρόφωνης γραμματείας μέσα στό έλληνόφωνο άθωνικό περίγυρό της

М. Христова. Балкански идентичности: Другият (като) враг

М. Ивайлова. Гадателски практики в Додона. Оловните пластини

М. Славова. За едно „тъмно“ място в гръцкия текст на Пространно житие на Климент Охридски от Теофилакт Охридски (II, 56)

Н. Данова. Образът на другия в гръцките пътеписи XVIIXVIII век

П. Загорчева. Сравнение на стратегии за учтивост при формулирането на молба в новогръцки и в български език

S. Poromanska. Η γνώση του άλλου  υποχρεωτικό στοιχείο της διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας

Е. Чаушева, Д. Йорданова, Н. Сотирова, Б. Вунчев. Представяне на проекта „Уеб базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи“ по Европейската програма за териториално сътрудничество „ГърцияБългария 20072013 г.“ (Webbased Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs) (WEB-GRBG)

20 години специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Greek
Pages 316
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3682-2
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset