Archaeological research of the Haemus Thores (Germeto site, Golitsa village, Varna region) in 2005 (Excavations and Research, vol. 37). In Bulgarian with an extended summary in English

 

Table of contents

Предговор

Част 1. Местоположение, съвременно състояние и история на проучването на обекта

1.1. Местоположение и съвременно състояние на обекта

1.2. История на проучването

Част 2. Резултатите от теренното проучване през 2005 г.

2.1. Задачи и методика на проучването

2.2. Общи данни за стратиграфията в терена на централната крепост („Хармана”) в м. Гермето

2.3. Останките и материалите от предкрепостния период

2.4. Изследваните съоръжения на централната крепост

2.5. Градежът на фортификационните съоръжения

2.6. Реконструираният план на централната крепост

2.7. Изследваните останки от първия крепостен период в защитената площ

2.8. Пластът и материалите от първия период на крепостта

2.9. Преустройствата и пластът от следващия период в изследваните кули на централната крепост

2.10. Изследваните останки от втория крепостен период в защитената площ

2.11. Информацията от теренните обходи и наблюдения в м. Гермето и околността през 2005 г.

Част 3. Монетите

3.1. Характеристика и интерпретация на откритите монети

3.2. Каталог на откритите монети

Част 4. Останалите находки

4.1. Една оловна пломба

4.2. Находките от стъкло, бронз и желязо

Част 5. Битовата керамика

5.1. Технологична характеристика

5.2. Типологическа характеристика и каталог

5.3. Заключение

Част 6. Интерпретацията на резултатите от проучването

6.1. Интерпретацията на късноримските останки и материали

6.2. Сравнителна характеристика на установените фортификационни съоръжения

6.3. Началната дата на централната крепост и на целия комплекс в м. Гермето

6.4. Идентификацията на централната крепост и комплекса в м. Гермето

6.5. Крайната дата на първия период на централната крепост и комплекса

6.6. Хронология и интерпретация на втория период на крепостта и комплекса

Част 7. Значението на комплекса на Хемските порти  

7.1. Комплексът на Хемските порти – върхово фортификационно достижение

7.2. Хемските порти и Източно-балканската преградна линия

7.3. Хемските порти и пътищата през Източна Стара планина

Summary

List of Figures

Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г.

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with an extended summary in English
Pages 152
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 0205-0722
Creation date 2007
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset