Contribution to the study of the political events in the region of Eastern Thrace from the end of the 4th century BC to the end of the 3rd century BC. Author: Stavri Topalov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Преглед на основните коментирани публикации и разглеждане възможностите за продължаване на проучваниято чрез използване на станалия известен напоследък нов значителен нумизматичен материал от частни колекции и издирената информация за неговото местонамиране

Принос към проучване на ранното монетосечене на Лизимах в земите на Тракия

Севт III  владетелят от одриските земи от края на IV и началото на III в. пр.н.е.

Владетелското монетосечене от земите на Тракия към края на IV в. пр.н.е., осъществявано с монети от типа „глава на Аполон  коничен съд с две дръжки“

Спарток  владетелят от североизточните части на одриските земи от края на IV и началото на III в. пр.н.е.

Принос към проучване монетосеченето и историческите събития от средата на III до средата на II в. пр.н.е., свързани с владетел от югоизточните тракийски земи с името Терес

Принос към проучване монетосеченето и историческите събития, свързани с владетел от югоизточните тракийски земи с името Котис, издател на монетите от типа „глава с тения на възрастен мъж с брада и мустаци  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΟΤΥΟΣ лък в колчан“

Необичайни за началото на III в. пр.н.е. в Тракия средства за размяна, възможно изработвани и използвани като местни средства за размяна на част от племенната общност на бесите

Тракийското анепиграфно подражателно монетосечене главно от района на североизточна Тракия (на племенните обединения от гетската общност) през IIII в. пр.н.е. съгласно извършваните проучвания и попадащия в колекционерите от България нумизматичен материал

Монетосеченето на племенно обединение на кробизите от района на Одесос от края на IV в. пр.н.е. и началото на III в. пр.н.е.

Монетосеченето на племенно обединение на нипсеите от района на Месамбрия от края на IV в. пр.н.е. и началото на III в. пр.н.е.

Ройгос и неговото политическо обединение в земите на киримианите от югоизточна Тракия от края на IV и началото на III в. пр.н.е.

Принос към проучване началото на бронзовото монетосечене на Антигон Гонат, разпространението и имитирането в земите на Тракия на първия му тип бронзови монети „глава на Атина – Пан съоръжава трофей“

Принос към проучване монетите с легендите ΣΚΟΣΤΟΚΟΥ и свързаните с отсичането им събития от земите на югоизточна Тракия

Принос към проучване монетосеченето и историческите събития в периода от средата на III до средата на II в. пр.н.е., свързани с владетеля от североизточните тракийски земи Москон

Келтското царство в Тракия през IIIII в. пр.н.е.

Адей. Проучване на база монетите с легендите ΑΔΑΙΟΥ в изводите от контрамаркирането на монети от района на югоизточна Тракия през III в. пр.н.е.

Кратко обобщено представяне политическите събития от района на източна Тракия в периода от края на IV до към края на III в. пр.н.е.

Каталог на отсичаните в земите на източна Тракия владетелски монети от края на IV в. пр.н.е. до края на III в. пр.н.е.

Списък на използваната литература

Details
Publisher Mind Print
Language Bulgarian
Pages 340
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7282-04-7
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset