Money's Arrays in Thrace in III BC: To the History of the Main Silver Coinages
Author: Ilya Prokopov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Кратък обзор на изследванията

Преход от елинистическата към римската парична система в Тракия през III в. пр. Хр.

Основни монетосечения в Tракия през III в. пр. Хр.

Монети и парични масиви в Тракия след 168 г. пр. Хр.

I. Глава първа: Сребърното монетосечене с името на о-в Тасос и тасосците от III в. пр. Хр. Оригинални серии. Разпространение

За метода на работа, метричните данни и илюстрацията

 За монетните съкровища

 За принципа на разграничаване на имитациите и изображенията с нарушен стил и качество.

I.1. Датировка и вътрешна хронология. исторически преглед в контекста на монетната циркулация

I.2. Херакъл „Спасител.

I.3. Характер на елинистическото сребърно монетосечене на о-в Тасос и от т. н. „Тасоски тип.

I.4. Монетосеченето на тасоските тетрадрахми и проблемите на монетната циркулация в контекста на политическата история.

I.5. Оригинални тасоски монети

Тетрадрахми от група I до група XI

II. Глава втора: Тетрадрахмите с името на о-в Тасос и тасосцитеот т.нар. „Тасоски тип

Тетрадрахми от група XII до група XX

Циркулация

III. Глава трета: Имитациите на тасоските тетрдрахми

Характер на монетосеченето или монетосеченията

Териториално разпространение

Центрове на производство

Типология

Датиране

Технологически особености и куриози

Циркулация

IV. Глава четвърта: Сребърните монетосечения наМакедонските области III в. пр. Хр.

IV.1. Поява, развитие, иконография и датировка натетрадрахмите на македонските области

               Иконография

               Датировка

               Орязване на монетите

IV.2. Организация и ритъм на сечене

IV. 3. Класификация

IV.4. Обем на производство, териториално разпространение,коментар към съкровища и циркулация.

IV.5. Коментар на монетните групи и класове

Бележки към “Група Първа

Бележки към “Група Втора

Бележки към “Група Трета

Коментар към сребърните монетосечения намакедонските области

V. Глава пета: Други монетни типове в T ракия

V.1. Циркулация на тетроболите с името на гр. Истиеяна о-в Евбея

V.2. Aтинските тетрадрахми от т. нар. „Нов стил в монетните масиви

V.3. Циркулация на драхмите на Дирахион и Аполонияна Адриатическо море

Заключение

VI. Опис на монетните находки от България

VII. Източници

VIII. Използвани съкращения

IX. Приложения: Аукциони; таблица с монограми, снимки на детайли

Парични масиви в Тракия през II–I в. пр. Хр. Към историята на основните сребърни монетосечения

 

Details
Publisher ProVias
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-92000-5-8
Creation date 2016
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset