Table of contents

Въведение

Глава първа. Произход на траките

1. Етногенетични хипотези

2. Наименованието „траки“

3. Тракийска диаспора

4. Социално-политическа действителност

Глава втора. Тракийската народност

1. Демографско състояние

2. Историческа география

3. Социална структура

4. Ранни династически домове

Глава трета. Траките и моретата

1. В началото

2. Гръцка колонизация на тракийското егейско крайбрежие  

3. Гръцка колонизация на Тракийския Херсонес и на Пропонтида

4. Гръцка колонизация на Евксинския понт

5. Обща характеристика

Глава четвърта. Одриска държава

1. Възникване и уредба

2. Управление на Терес I и на Спарадок

3. Управление на Ситалк и на Севт I

4. Управление на Медок (Амадок) и на Севт II

5. Управление на Хебризелм и на Котис I

6. Децентрализация и сепаратизъм

7. Експедиции на Филип II и на Александър III Велики

Глава пета. Тракия и траките до края на III в.пр.Хр.

Глава шеста. Траки и римляни

1. Римска експанзия и тракийска съпротива

2. Последни династически домове

3. Тракийски римски провинции

4. Варварски нашествия

Глава седма. Всекидневен живот

1. Селищна система

2. Външен вид и поведение

3. Военно дело

4. Положение на жената

5. Богатства и съкровища

6. Обмяна на дарове

7. Пиршества и угощения

8. Погребения

9. Език и музика

Глава осма. Вяра и божества

1. Тракийски орфизъм

2. Учение за безсмъртието

3. Велика богиня-майка

4. Върховен бог

Глава девета. Изображенията говорят

1. Развитие на изкуството

2. Семантика на сцени и сюжети

Глава десета. Наследено от траките

1. Постановка на проблематиката

2. Ономастични данни

3. Крали Марко и самодивите

4. Паганистични реликти в обичайно-обредната система

5. Кукери и нестинари

Основна литература

Димитър Попов. Траки: исторически и културен обзор

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 344
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-321-869-1
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset