Hristo Danov. Thracians
Category: Ancient Thrace
Language:
Bulgarian

 

Table of contents

Вместо предговор

I. Предварителни бележки

Историография за Древна Тракия и нейното население

ІI. Най-важни извори за историята на Предримска Тракия

Вторични извори

Първични извори

Археологическите паметници

Античните монети като извори за историята на траките

Езикознанието  извор за историята на траките

ІIІ. Историческа география на тракийските племена

ІV. Пътища и съобщения в древнотракийските земи преди и по време на Одриското царство

V. Социално–икономическо развитие на тракийските племена преди Омировата епоха

VI. Социално–икономическо развитие в Тракия през Омировата епоха

VII. Политиическо развитие на тракийските племен през Омировата епоха

 

VIII. Духовната култура на траките през Омировата, Aрхаичната и Kласическата епоха

Ролята на възпитанието у траките

IX. Гръцката колонизация по бреговете на Егейска Тракия

Някои характерни черти на гръцката колонизация по бреговете на Тракия

X. Одриското царство

Специфични причини за възникването на Одриското царство

Създаване на Одриското царство

Животът в селищата на Одриското царство от V до средата на ІV в. пр. н. е.

Военното дело на траките от V до средата на ІV в. пр. н. е.

Политическият строй на Одриското царство

Външната политика на Одриското царство през VІV в. пр. н. е.

Взаимодействия между Одриското и Македонското царство през VІІVІ в. пр. н. е.

Големите елинистически държави в Тракия до края на ІІІ в. пр. н. е. и Одриското царство

Най-ранната намеса на римляните на Балканския полуостров

Източната половина на тракийските земи през последните десетилетия на ІІІ и в началото на ІІ в. пр. н. е.

По-нататъшни военни действия на македоните в Тракия

Тракия до нейното превръщане в римска васална държава

Тракия и Македония след битката при Киноскефале до окончателния разгром на Македония

Последните походи на Филип V във вътрешността на Тракия

Продължаване на македонските походи в Тракия и по времето на Персей

Учредяването на провинция Македония

XI. Траките в римско време

Голямото царство на Буребиста и неговият край

Действията на Марк Лициний Крас срещу тракийските племена

Големи антиримски въстния на бесите в Тракия

Положението в Тракия като васална и периферна държава на Римската империя до образуването на провинциите Мизия и Тракия

Второто въстание на траките

Тракийските земи южно от долното течение на Дунав  римски провинции

Граници и администрация на римските провинции Мизия и Тракия

Развитие на отвъддунавските траки през римско време след разпадането на царството на Буребиста

Кратки бележки върху бита и културата на траките през Римската епоха

Обяснителни бележки

 

Христо Данов. Траки

Details
Publisher Narodna prosveta
Language Bulgarian
Pages 184
Illustrations b/w and figures, maps
Binding hardback
Creation date 1979
Size 14 х 21 cm
Citation
Citation Данов, Христо. Траки. София: Народна просвета, 1979.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset