Lectures on Ancient Culture
Author: Ognian Radev. Language: Bulgarian

 

Съдържание

1. Понятие за култура и цивилизация

2. Периодизация на Античността

3. Географско положение и природа на Елада

4. Възникване, развитие и упадък на елинската митология

5. Културни епохи в Елада. Минойска цивилизация

6. Микенска цивилизация

7. Омирова епоха

8. Архаическа епоха

9. Класическа епоха. Религия

10. Елински календар

11. Атински календар

12. Античен театър

13. Държавно устройство на Атина

14. Държавно устройство на Спарта

15. Елински дом и бит

16. Възпитание и образование

17. Културни епохи в Рим

18. Царски период

19. Римска религия

20. Римски божества

21. Римска практическа религия

22. Жречески колегии

23. Римски календар

24. Държавно устройство на Рим

25. Именуване на римляните

26. Римски дом и бит

Индекс

Огнян Радев. Лекции по антична култура

Details
Publisher Makros
Language Bulgarian
Pages 340
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-561-451-4
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset