The Lost Africa Sacra: Late Antique Christian North Africa 4th6th c. AD. The western provinces of Africa Proconsularis, Numidia, Byzacena and Mauretania: History, Christian urbanism, bishops and "bright women". Prosopographia feminarum christianarum, /Africa, Saecc. IV—VII/. Pars II (Studia Slavico–byzantina et Mediaevalia Europensia, vol. XII)
Original title: Изгубената Africa Sacra. Късноантичната християнска Северна Африка IV—VI в.
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Late Antiquity


   The book presents a detailed picture of urban development and Christian life in some of the provinces of North Africa from the fourth to the end of the sixth century. Christianity in North Africa had a positive effect on the development of all Western Latin Christianity in Late Antiquity. The African church structure is unique: by 257258 AD it numbered about 150 dioceses. According to the acts of the Council of Carthage of 411, the number was already close to six hundred.

 

Table of contents

Въведение

I. Историческа рамка. Северозападна Африка между II в. пр. Хр. и VI сл. Хр.

I.1. Началото

I.2. Императорите от Юлиево-Клавдиевата династия, Флавиите, „добрите императори“, Северите и земите на Северна Африка

I.3. Несигурността от втората половина на IV в.

I.4. Петото столетие: начало на западното имперско крушение и пристигането на неканените вандалски „готи“

I.5. VI в. в Северозападна Африка и Източноримската империя

II. „Провинциалната“ ситуация в късноантична Северна Африка (IIIVI в.)

II.1. Император Диоклециан (284305) и лимесът

II.2. Следдиоклециановият период и установяваването на вандалите (след 439 г.)

II.3. Провинциите Zeugitana (CarthagoAfrica Proconsularis), Numidia и Byzacena през византийския период (534698)

III. Уникалният африкански урбанизъм и стопанство

III.1. Урбанистичната картина в западната част на Северна Африка (IVVI в.)

III.2. Стопанската картина в Северноафриканския средиземноморски „рог“ (IVVI в.)

IV. Africa sacra  ранното африканско християнство. Църковни деятели и извори за периода. Християнските късноантични градежи в цифри

IV.1. Ранното африканско християнство

IV.2. Извори за периода

IV.2.1. Епистоларният корпус на епископ Киприан (258 г.)

IV.2.2. Епископската лиса от Събота в Картаген (256 г.)

IV.2.3. Деянията на африканските мъченици

A. Духовници  мъченици за вярата

Б. Мъченици  воини

В. Групови мъчениства в Северна Африка

Г. Невръстни мъченици за вярата

Д. Мъченичества с недоказана поместна или с роднинска връзка

Е. Индивидуални или братско-сестрински / семейни мъченичества

Ж. Дръзки антиезически християнски акции, завършили с мъченическа смърт

З. Мъченичества след Едиктите за веротърпимост от 311 и 313 г.

И. Мъченици за вярата по времето на вандалите (особено през 484 г.)

К. Африканските чудеса на св. Стефан от Палестина

IV.3. Пикът на късноантичното африканско християнство в лицето на епископ Августин от Хипон (354-430 г.) на границата на IV и V в.

IV.4. Епископските катедри в Африка – самостоятелност, зависимост и противоборства

IV.5. Късноантичната африканска християнска градска среда в полето на статистиката

А. Провинция Проконсулска Африка / Зевгитана

Б. Нумидия

В. Провинция Визацена

Г. Провинция Mauretania Sitifensis и Mauretania Caesariensis

V. Урбанистична и археологическа картина. Епископско присъствие по градове в западните африкански провинции

V.1. Провинция Africa Proconsularis / Zeugitana и нейните градове: Carthago, Abitina(e), Abthungi, Clupea, Hippo Diarrhytus, Hippo Regius, Mappalia Siga, Thabraca, Thagaste, Thelepte, Theveste, Thuburbo Maius, Thugga, Civitas Urcitana, Utica, Uzalis

V.2. Провинция Numidia и селища: Calama, Cirta, Cuicul, Lambaesis, Madauros, Mascula, Milevis, Sicca Veneria, Thamugadi, Thibilis, Tigisi/s/

V.3. Провинция Byzacena и населени места: Ammaedara, Capsa, Cebarsussi, Cillium, Hadrumentum, Leti Minus, Mactaris, Civitas Pophtensis, Rusp/a/e, Sufetula, Tapatura, Themetra, Thysdrus, Uppenna, Vita

V.4.Провинция Mauratania Sitifensis (Tubusuctitana) и селища: Sitifis, Satafis

V.5. Провинция Mauretania Caesariensis Mauretania и Tngitana. Градове: Ala Militaria, Altava, Aquae Sirense, Caesarea (Iol), Castellum Tingitanum, Icosium, Rusguniae, Rusucurru, Tigava, Tipasa, Tingi

Вместо заключение

Prosopographia feminarum christianarum (Saecc. IVVIII), Pars II.

Просопографски корпус на жените  християнски от провинциите Africa Proconsularis, Numidia, Byzancena  и Mauretania (втората половина на IV  началото на VII в.)

Appendix: In hoc tumulo iacens… Извадка от имена на жени християнки (и формули) от погребения в Катаген само от един единствен храм  „Св. Моника“ (по L. Ennabli, 1975)

Обща библиография

Азбучен показалец

Summary

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 512
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-326-482-7
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset