In search of Tylis or Thrace between 341 and 218 B.C.
В търсене на Тюлис или Тракия между 341 и 218 г. пр. Хр.
Language: Bulgarian

 

   The monograph analyses one of the most obscure periods in Thracian history  the period between 341 and 218 BC. The author has the ambitious goal to localize the first capital of the Celtic/Galatian state in Thrace, mentioned as Tylis by Polybius and Stephanus of Byzantium.

 

Table of contents

Предисловие

Въведение. Състояния на проучванията за държавата на галатите в Тракия със столица Тюлис и походите на келтите на Балканите

I. Монети на други келтски владетели в Тракия. Монетите на Керсиабул

II. Тракия в периода между 341 и 279 г. пр. Хр. Ранните периоди от живота на тракийския владетел Севт III

III. Походите на галатите в Южните Балкани и Тракия

III.1. Поход на Камбаулес

III.2. Поход на келти в Пеония

III.3. Походът на Брен и другите вождове

III.4. Основаването на държавата на галатите в Тракия. Другата столица

III.5. Някои от сцените на Казанлъшкия пантеон

III.6. Битката при Лизимахия, битката в Мала Азия и битката в Епир

IV. Периодът между 262 и 252 г. пр. Хр.

IV.1. Бронзови монети, отсичани в Апри. Монетите от голям номинал

IV.2. Монетите от втори номинал

IV.3. Непозната емисия бронзова монета

IV.4 Бронзовите монети на владетеля Кавар от най-ранен тип

IV.5. Интронизацията на Кавар

IV.6. Годините между 262 и 252 г. пр. Хр.

IV.7. Тетрадрахмите и драхми с името Скосток

IV.8. Бронзови монети с името Севт

V. Периодът между 252 и 240 г. пр. Хр.

V.1. Войната между Антиох II и Кавар

V.2. Монетите, отсичани в края на войната с Антиох II

V.3. Кабиле столица на Кавар

V.4. Бронзовите монети на Скосток от така наречения портретен тип

V.5. Други монети с името Скосток

V.6. Тези, които били с Антиох II, и някои от съпругите им

V.7. Надписите

VI. Монетите на владетеля Кавар, отсичани след 249 г. пр. Хр.

VI.1. Бронзови монети от дребен номинал, представяни досега като друг номинал на Скосток

VI.2. Бронзови монети с име и титла на Канвар, отсичани в Одесос

VI.3. Тетрадрахми с изображение на Великия Бог

VI.4. Бронзовите монети на Кавар, познати досега като „Аполон/Нике“

VI.5. Тетрадрахмите на Кавар, отсичани в Кабиле

VI.6. Бронзови монети, отсичани в Кабиле  с друго представяне

VII.1 Бизантион  най-важната столица на Кавар

 VII.2. Въпросът за наследието в държавата на Кавар

VII.3. Кой е Кодзимасес?

VII.4. Непозната бронзова монета с надпис: ΑΠΡ/ΗΝ във венец

VII.5. Тюлис или Апри?

VII.6. Периодът между 221 и 218 г. пр. Хр.

Заключение

Антични автори

Цитирана литература

Индекс 

 

Details
Publisher Borina
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-500-317-2
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset