Hoplites and Peltasts: Historical Projections
Хоплити и пелтасти — проекции в историята
Category: Ancient history
Language: Bulgarian

 

   The monograph explores the evolution of the ancient military practices in political and military context and their impact on the historical processes and the development of the ancient societes.

 

Table of contents

Предговор

I. Хоплити и пелтасти  проекции в античното военно дело

II. Историята за хоплитите и пелтастите

1. Историографски проблеми

2. Характер на изворите

III. Произход и въоръжение на хоплитите и пелтастите

1. Произход и поява на хоплитския паноплий

2. Тракийската пелта  генезис

IV. Тактика и стратегия на хоплитската фаланга

1. Хоплитската фаланга  проекции в историята  генезис и развитие

2. Тактически концепции на хоплитите

3. Стратегически концепции на полисните войни

4. Перси и елини  битката за Елада

5. Пелопонеската война и хоплитите

6. Хоплитите и спартанската хегемония през първите десетилетия на IV в. пр. Хр.

7. Стратегемите на Епаминонд

V. Тактика и стратегия на пелтастите

1. Тактика и стратегия на пелтастите  теоретични концепции

2. Приносът на траките за победите при Маратон и Платея в стратегически план

3. Пелтасти и хоплити  проблеми и интерпретации

4. Пелтастите в битките през Пелопонеската война

5. Пелтастите в „Анабазиса“ на Ксенофонт

6. Коринтската война и пелтастите

7. Реформа на Ификрат сред пелтастите  мит или реалност

VI. Хоплити, пелтасти и македонска фаланга  концепция за приемственост

1. Хетарий и педзетайри до 359 г. пр.Хр.  мит или реалност

2. Пелтасти и педзетайри  генезис и развитие

3. Македонската армия  боен ред и тактика

VII. Анекси

1. Походът на Дарий I срещу скитите в контекста на проблема за ранната гетска държавност

2. Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр.Хр.

3. Одриските владетели и елинските наемни стратези (кр. V  ср. IV в. пр.Хр.)

4. Развитието на античния военен термин хипасписти от Класическата до Късната античност
(V в. пр.Хр. 
 V в. сл.Хр.)

Извори

Библиография

Хоплити и пелтасти — проекции в историята

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 476
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-524-940-2
Creation date 2014
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset