Fragments from the past: Some characteristics of the sarcophagus plastic art from the 4th century AD
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

I. Исторически предпоставки

I.1. Бележки относно арианството

I.2. Развой на борбата с арианствтото след 379 г.

I.2.1. Арианството на Изток

I.2.2. Арианството на Запад към края на IV в.

II. Светоотчески свидетелства като опозиция на арианството

II.1. Св. Атанасий Александрийски (259373)

II.2. Св. Иларий Пиктавийски (315367)

II.3. Св. Амвросий Медиолнаски (364397)

II.3.1. Св. Амвросий и почитта към св. мъченици

II.3.2. Намиране мощите на св. братя Гервасий и Протасий

II.3.3. Издигане на Амвросиевата базилика

II.4. Св. Ефрем Сирин (†373)

II.5. Марий Викторин (275362)

II.6. Бл Августин (345430)

II.7. Бл. Августин и “Filioque

III. Християнски паметници. Библейски теми в саркофазната пластика

III.1. Предварителни бележки за християнската погребална практика

III.2. Въвеждане на християнски сюжети в саркофазната пластика

III.3. Преглед на най-често използваните теми в саркофазната пластика от III в.

III.3.1. Примери

III.3.2. Саркофазни покрития

III.3.3. Датировка

III.4. Християнски саркофази от IV в.

III.5. Иконографска програма и композиция на саркофазите от IV в.

IV. Особености на саркофазната пластика от IV в.

IV.1. Догматически акценти в иконографията

IV.2. Модулна размяна на иконографските мотиви

IV.3. Проблеми при интерпретационния модел

IV.4. Датиране

IV.5. Християнски и нехристиянски мотиви

IV.6. Има ли раннохристиянски саркофази от репрезентативен тип в България?

Заключение

Списък на съкращенията

Извори и литература

Приложения

Фрагменти от миналото. Някои особености на саркофазната пластика от ІV век

Details
Publisher Omofor
Language Bulgarian
Pages 120
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9700-75-6
Creation date 2008
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset