Plamen Petkov. Military and Political Relations of the Thracian Kings in the European Southeast between 230/229 BC  45/46 AD. In Bulgarian with summary in English.

 

Table of contents

Пролог

Глава първа. Военно-политически отношения в Европейския Югоизток през периода 230/229188 г. пр. Хр.

1.1.  Военно-политическа обстановка в Източното Средиземноморие между 230/229200 г. пр. Хр. Проникване на Римската република в региона

A.  I. илирийска война (229228 г. пр. Хр.)

Б. Военно-политически и икономически конфликт между Бизантион и родоско-битинската коалиция (220 г. пр. Хр.). Участие на келтите и траките

B.  I. съюзническа война (220217 г. пр. Хр.) и II. илирийска война (219 г. пр. Хр.). Участие на тракийските наемници във военните действия

Г.  I. македонска или II. съюзническа война (215205 г. пр. Хр.). Участие на траките във военно-политическите отношения в района

1.2. Политически конфликти и военни действия между Римската република и елинистическите държави (200188 г. пр. Хр.). Участие на тракийските владетели в събитията в Източното Средиземноморие

А. II. македонска война (200197 г. пр. Хр.). Участие на тракийските наемници във военните действия

Б. Сирийска война (192188 г. пр. Хр.). Военно-политически акции на Антиох III Велики в Тракия

Глава втора. Военно-политически отношения в Европейския Югоизток през периода 188146 г. пр. Хр.

2.1. Военно-политическа обстановка в Източното Средиземноморие между 188168 г. пр. Хр. Първи сблъсъци между римските легиони и тракийските войски. III. македонска война (171168 г. пр. Хр.). Отношение на тракийските владетели към борбата между Римската република и Антигонидите за хегемония в Античния свят

А. Първи сблъсъци между римските легиони и тракийските войски (188 г. пр. Хр.)

Б. Военно-политическа обстановка в Европейския югоизток в последните години от управлението на Филип V. Походи на македонския цар в Тракия

В. III. македонска война (171168 г. пр. Хр.). Участие и роля на траките във военно-политическите отношения в Европейския югоизток през първата половина на II в. пр. Хр.

2.2. Външна политика на тракийските владетели между 168146 г. пр. Хр. IV. Македонска война (149148 г. пр. Хр.). Покоряване на Елада (146 г.пр.Хр.)

Глава трета. Военно-политически отношения в Европейския Югоизток през периода 14661 г. Пр. Хр.

3.1.  Военно-политическа активост на кените в Европейския югоизток и Мала Азия. Завладяване на Пергамското царство (133-129 г. пр. Хр.). Участие на траките във военните действия

3.2.  Военно-политическа ситуация в Европейския югоизток в периода между 20-те години на II - 80-те години на I в. пр. Хр.

3.3. Военни действия между Римската република и Понтийското царство през I в. пр. Хр. и тяхното отражение върху политическите амбиции на тракийските  владетели

Глава четвърта. Военно-политически отношения в Европейския Югоизток през периода 61 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр.

4.1.  Военно-политическа обстановка в Тракия между 6148 г. пр. Хр.

4.2.  Военно-политическа криза в Рим. Участие на тракийските владетели в събитията в района на Европейския югоизток (4830 г. пр. Хр.)

4.3.  Военно-политическа обстановка в Тракия между 30 г. пр. Хр.  45/46 г.сл.Хр.

А. Походи на Марк Лициний Крас в Тракия (2928 г. пр. Хр.) и тяхното отражение върху тракийските династични домове. Тракийско царство на Ройметалк (около 12 г. пр. Хр. — 12/13 г. сл. Хр.)

Б. Военно-политически действия на последните независими тракийски владетели (13  45/46 г. сл. Хр.). Образуване на римските провинции Мизия и Тракия

Бележки

Цитирани извори и литература

Епиграфски и папирологични извори (публикации)

Цитирана литература

Приложение

I. Епиграфски извори

II. Хронологична таблица и стеми на тракийските владетели

Стеми на тракийските владетели

Summary

Военно-политически отношения на тракийските владетели в
Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. – 45/46 г. сл. Хр.

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 348
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-954-400-585-6
Creation date 2011
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset