Georgi Mihailov. Classical epigraphy

 

Table of contents

П. Димитров. За книгата Класическа епиграфика и за автора ѝ

Предговор

Епиграфиката като наука и нейното значение

Надписът като оригинален текст

Фалшиви надписи

Интересът към надписите

Писменост и шрифт

Гръцката писменост

Латинската писменост

Начини на писане

Стилове

Грешки в оригинала и епиграфът

Писмен материал

Епиграфиката и частните науки

Езикознание

Общи положения

Старогръцките диалекти

Койне

Надписите извод за изчезнали езици

История

Политическа история

Тракийската история

Външнополитически отношения

Социално-икономически отношения

Полисна уредба и право

Гражданският статут в Рим

Робство и освобождаване

Нумизматика и папирология

Археология и история на изкуството

Археология. Архитектура. Историческа география. Топография. Изкуство

Отношението между предмета и неговия надпис

Литература

Дидаскалии

Епиграми

Религия

Обществени прояви

Празници. Състезания. Забавления

Ефебия

Училища. Библиотеки

Зрелища в Рим. Гладиатори

Частният живот

Ономастика

Видове имена

Чужда ономастика

Име и социум

Тракийска ономастика

Начини на именуване

Гръцко именуване

Именуване на мъжете

Фили

Именуване на жените

Метроними

Именуване при осиновяване

Филиация и омонимия

Agnomen

Изразът

Етникон

Именуване на освобожденците

Именуване на робите

Непосочване на имена

Именуване на римските граждани

Общи положения

Praenomen

Nomen

Cognomen

Supernomen

Patronymicum

Tribus

Origo

Domus

Именуване на незаконнородените

Именуване на императорите

Именуване на свободни лица при получаване на римско гражданство

Именуване при получаване на римско гражданство в гръцките надписи

Именуване на освобожденците

Именуване на робите

Кариерата на магистратите

Кариерата в сенатското съсловие

Кариерата в коническото съсловие

Подреждане на кариерата в надписите

Видове надписи

Корпуси и сбирки

Издаване на надписи

Датиране на надписите

Знаци за цифри, числа и монети. Съкращения и лигатури

У гърците

У римляните

Съкращения

Лигатури

Класическа епиграфика

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 344
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISBN 978-954-535-712-1
Creation date 2012
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset