Thrace and the Surrounding World: Proceedings of a national conference, 2729 October 2016. Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

Д. Владимирова-Аладжова. За археолога и човека Георги Атанасов

Ив. Маразов. Българската самодива/лазарка и гръцката сирена

Л. Лещаков. Нови данни за развитието на металургията през Късната бронзова епоха в Шуменско

М. Иванова. За предназначението на една структура с материали от Късната бронзова епоха, открита в Пловдив

Ив. Бабаджанов. Култови предмети от Ранножелязната епоха от фонда на РИМ  Шумен

Ю. Йоргов Остриета с вътрешен режещ ръб в средиземноморския регион и Балканите през Античността (II хил. пр. Хр.  IV в. сл. Хр.)

Д. Любенова. Поява и разпространение на нагръдниците в северна Тракия (V  първата половина на III в. пр. Хр.)

Г. Атанасов, Ст. Стойчев. Гробничен комплекс край с. Ивански, Шуменско

П. Балабанов. Тракийският Добелт

Б. Димова. Текстилни останки от ранноелинистически гробове край Кьолмен и Салманово (предварителни наблюдения)

К. Маджаров. За хронологията на могилите при Кьолмен и Староселка

Ст. Бакърджиев, Т. Вълчев. Ями от Късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе до село Кабиле

Д. Станчев, В. Върбанов. Надгробна могила №4 до с. Брестовица, Русенско

Ст. Бехар. Търговията на остров Кос със западно-понтийските градове през Късноелинистическата епоха по археологически данни (от територията на България)

Вл. Живков. Преносими огнища от Късноелинистическата епоха, открити при разкопките на АМ „Марица“

Г. Ковачев, Н. Сираков. Керамичен ритон с форма на хипалектрион от колекцията на РИМ  Сливен

E. Nankov. Inscribed Lead Sling Bullets from the Regional Museum of History in Shumen. New Data on the Macedonian Campaigns in the Lands of the Getae in the Time of Philip II and Alexander III

Т. Шалганова. Големи кръстовидни апликации от територията на Oдриското царство

М. Праматарова. Общество и култура в тракийски и античен център Kабилe

Т. Василева. Преглед на гетски обекти от Kъсната елинистическа епоха през погледа на изследователите им

Д. Владимирова-Аладжова. В памет на Гошо и нашето приятелство! Нумизматични данни за синкретизма в култа към трите нимфи през II век

Д. Димитров, Г. Дзанев. Колективна находка от автономни бронзови монети на градски управи от края на II — първа половина на III век от Преславско

Р. Гущераклиев. Рядък монетен тип с изображение на Пан от монетарницата на Хадрианопол (ІІІ век)

Е. Димова. Бал и Кибела  боговете на единното човешко начало

Н. Петкова. Още веднъж за мегалитните и скално–изсечени яйца

Вл. Демирев, Н. Сираков. Скални светилища и сакрална топография в Сливенско

П. Георгиев. Сравнителен анализ на символния език използван в релефите и скулптурите на римския митраизъм, релефите на тракийския конник и фигурите „Ръце на сабазий“

Д. Петров. Крепостта Абритус  епископски център в провинция Втора Мизия

Ж. Аладжов. Антични материали от вътрешния град на Велики Преслав (обект Улица  южно от Патриаршията)

Н. Сивков. Астро и календарна символика върху късноантична култова керамика от Западна България

Н. Неделчев. Източноримски извори за българската държавност

М. Полименов. Чудесата на Тракия и нейния wellness дух зареждащ с интуиция

Списък на авторите

Тракия и околният свят. Сборник с доклади от Национална научна конференция 27-29 октомври 2016 г.

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, English
Pages 472
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0528-5
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset