From regional to the national: Numismatics, sphragistics, epigraphy and museology. Part 2. Proceedings of the conference in honour of Hristo Haritonov, 67 September, 2009, Polski Trambesh, Bulgaria

 

Table of contents

Антропология, краезнание

Б. Гълъбова. Палеодерматоглифични изследвания. Историография, перспективи и примери от България

А. Кацаров. Палеоантропологични находки, свързани с раменната кост у човека и неговите предшественици

Н. Тимева, Й. Йорданов. Предварителни данни от анторопологично изследване на погребаните в ранносредновековния езически некрпол при с. Ножарево, Силистренско (VIII  първата половина на IX в.)

Й. Йорданов, Н. Тимева, Я. Димитров. Анторопологично изследване на два скелета с трепанации от Плиска (края на XXI в.)

Й. Йорданов. Медико-анторопологично изследване на скелета и пластична реконструкция по черепа на цар Самуил

Д. Тонева, С. Николова, Б. Димитрова. Предварителни антропологични данни за находката от човешки костни останки в приземието на игуменарната и резултати от антропологично изследване на женски скелет, разкрит между зидовете на помещения №2 и №3 на манастира „Св. Иван Рилски“ (археологически обект „Трапезица“, Велико Търново, разкопки 2008 г.)

Н. Колев. Топонимите като исторически извор

И. Иванов. За границите, произхода и значението на българското историческо название Загора

М. Ковачев. Селищата от басейна на р. Янтра в трудовете на чужденци от XIX в.

Т. Недева. Първият следосвобожденски кмет на Велико Търново Георги Атанасов Живков и приносът му за изграждане на Нова България

Ю. Денчева. Предприятия, фирми, сдружения в региона на Полски Тръмбеш, според документите на Държавен архив – Велико Търново (19041958)

Б. Боянкинска. Строително-столарска кооперация „Напредък“ Гара Полски Тръмбеш през периода 19331936

Р. Илиев. Железопътната линия Русе – Велико Търново. Гара Полски Тръмбеш и спирките в общината  минало, настояще и бъдеще

Т. Тонков. Общинското управление в село Полски Сеновец през 30-те и 40-те години на ХХ век. Дейност и постижения

С. Петрова. Ролята на църковното настоятелство за развитието на Великотърновския храм „Св. св. Кирил и Метоидий“

М. Кузманова. Просветното дело в община Полски Тръмбеш през първото десетилетие на XXI век и мястото на историчесия музей в учебно-възпитателния процес

Н. Цонева. За дейността на читалището в Павликени през втората половина на ХХ век

Археология, история

М. Аврамова. Ловът и ловните умения – по данни от праисторическия некропол при село Дуранкулак

В. Илчева. Керамиката от Бронзовата епоха от селищната могила Джулюница

Е. Данков. Оброчна плочка на богинята Хеката от Историческия музей в Полски Тръмбеш (семиология на култа на Хеката)

М. Маринов. Оброчни плочки от фонда на Исторически музей Свищов

М. Лукановска. Нови данни за жилищната архитектура на средновековната крепост Трапезица

М. Петкова. Народните светилища и техните функции в обичайно-празничната система на българите (оброкът „Светеният камък“ в село Куцина, община Полски Тръмбеш)

Г. Граматиков. Река Марица и нейните воденици през XIX и XX в.

Г. Кузманов. Занаятите в Чепинско (традиция и иновации)

Н. Димов. Джамията-църква в Узунджово (края на XVI в.  19062007 г.)

И. Иванов. Свети Теодор Тирон  патрон и духовен покровител на Стара Загора през вековете

А. Шопов. Наченки на българска държавност в Панагюрище през Възраждането

П. Владева. Народни представители от Търновска губерния в Учредителното събрание от 1879 г.

Т. Кънчева. Познатото и непознатото за Учредителното събрание от 1879 г. и неговата интерпретация от съвременниците

Т. Минчева. Обявяването на независимостта на България на 22.IX.1908 г. в старопрестолния Търновград и отношението на жителите му към крупния държавен акт

О. Цанкова. Мястото на д-р Стефан Константинов Сарафов в българската медицина

Н. Бъчварова. Народният представител Васил Мавриков от Полскотръмбешкия избирателен район

А. Коев. Политикът и държавникът Атанас Буров

Б. Гърдев. Между възторга и покрусата

Списък на авторите

От регионалното към националното

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 534
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-427-894-6
Creation date 2010
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset