Callatis: A Greek Polis in the Land of the Getae
Callatis, oras grecesc in tinutul getilor
Language: Romanian

 

Table of contents

INTRODUCERE

1. LACUL ȘI VALEA MANGALIA, PEISAJ ȘI PRIMII AGRICULTORI

1.1 Lacul şi valea Mangalia, geografie şi geomorfologie

1.2 Primii agricultori pe malurile lacului Mangalia

2. DUNĂREA DE JOS  ȚINUTUL GEȚILOR

3. COLONIȘTI, CUCERITORI, MIGRATORI

3.1 Fondarea de aşezări de către vechii greci pe coasta vestică a Pontului Euxin

Caracterul colonizării. Strămutarea  fenomenul grec

Colonizarea ţinuturilor tracilor

Fondarea oraşului Callatis

3.2. Interesul puterilor în Antichitate pentru zona Gurilor Istrului. Istoria politică şi militară

Elenitatea (secolelor VII a.Chr.)

Imperiul Roman – Principatul (secolele IIII p.Chr.)

Imperiul Roman – Dominatul (secolele IVVI p.Chr.)

4. CALLATIS, ORAȘ AL ELENITĂȚII

4.1. Instituţii în epocile clasică şi elenistică la Callatis

4.2. Credinţele religioase

4.3. Aspecte ale vieţii culturale

4.4. Comerţul, emisiuni monetare, relaţiile cu alte oraşe

5. CALLATIS SUB PUTEREA ROMEI, O EPOCĂ A CULTULUI IMPERIAL

5.1. Callatis şi administraţia romană

5.2 Cultul imperial la Callatis

6. CALLATIS ȘI CREDINȚELE CREȘTINE

6.1 Creştinismul în Scythia, provincie în cadrul Imperiului Roman Târziu

6.2. Descoperiri arheologice, mărturii ale creştinismului la Callatis

7. ORAȘUL. DOSAR ARHEOLOGIC

7.1. Istoric al cercetărilor

7.2. Polis

Fortificaţiile oraşului antic

Fortificaţii construite în secolul al IVlea a.Chr.

Fortificaţiile de epocă romană timpurie

Fortificaţiile de epocă romană târzie

Urbanism. Epoca clasică târzie şi elenistică

Epoca romană

Epoca romană târzie

Portul

Aprovizionarea cu apă a oraşului antic

8. NECROPOLEIS

8.1. Necropolele callatienilor

8.2. Necropolele oraşului în epoca elenistică

8.3. Morminte de epocă romană

8.4. Cimitirul creştin antic

9. TERITORIUL ORAȘULUI CALLATIS

9.1. Aspecte ale vieţii rurale la vechii greci

9.2. Informaţii literare şi epigrafice despre chora callatiană. Toponimie

9.3. Teritoriul callatian în secolele IVI a.Chr.

Aşezări deschise, aşezări fortificate

Aşezarea fortificată de la Albeşti

Consideraţii despre teritoriul agricol al oraşului Callatis în secolele IVI a.Chr.

9.4. Teritoriului oraşului Callatis în epocile romană şi romano-bizantină

ABREVIERI

LISTA ILUSTRAŢIILOR

BIBLIOGRAFIE

PLANȘE

 

Details
Publisher Editura Mega
Language Romanian
Pages 196
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-606-020-756-6
Creation date 2024
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset