Marcus Vitruvius Pollio. De architectura libri decem
Марк Витрувий Полион. За архитектурата
Category: Ancient Roman authors
Languge: Bulgarian

 

   The edition presents Bulgarian translation of De architectura (On architecture / Ten Books on Architecture a treatise on architecture written by the Roman architect and military engineer Marcus Vitruvius Pollio (c. 8070 BC  after c. 15 BC) and dedicated to his patron, the emperor Caesar Augustus, as a guide for building projects. As the only treatise on architecture to survive from Antiquity, it has been regarded since the Renaissance as the first book on architectural theory, as well as a major source on the canon of classical architecture. It contains a variety of information on Greek and Roman buildings, as well as prescriptions for the planning and design of military camps, cities, and structures both large (aqueducts, buildings, baths, harbours) and small (machines, measuring devices, instruments).

 

Table of contents

Г. Станишев. Витрувий и неговата вселена

Е. Йонкова. Предговор

Първа книга. За архитектурата и градоустройството

Увод

I. Образование на архитекта

II. Основни положения в архитектурата

III. Раздели в архитектурата

IV. Местоположение на града

V. Градски стени

VI. Ориентация на улиците в града

VII. Разположение на форума и храмовете

Втора книга. Строителни материали

Увод

I. Начало на строителна дейност

II. Натурфилософите за природата на нещата

III. Тухли

IV. Пясък

V. Вар

VI. Поцолан

VII. Камък

VIII. Видове зидарии

IX. Дървен материал

X. Високопланинска и нископланинска ела

Трета книга. Йонийски храм

Увод

I. Пропорциониране на храма

II. Типове храмове

III. Колони и интерколумний

IV. Основи на храма

V. Йонийски ордер

Четвърта книга. Коринтски и дорийски храм

Увод

I. Произход на коринтския архитектурен ред

II. Развитие на йонийския и дорийския ордер

III. Дорийски ордер

IV. Цела и предхрамие

V. Ориентация на храма

VI. Храмови врати

VII. Тоскански храм

VIII. Толос и други видове храмове

IX. Олтари

Пета книга. Обществени сгради

Увод

I. Форум и базилика

II. Хазна, затвор и кухня

III. Театърът

IV. Хармонията според Аристоксен

V. Резонаторни съдове

VI. Планът на театъра

VII. Гръцкият театър

VIII. Акустика на театъра

IX. Портици и алеи

X. Терми

XI. Палестра

XII. Пристанища и вълноломи

Шеста книга .Частни домове

Увод

I. Климат и жилище

II. Пропорциониране на жилището

III. План на жилището

IV. Ориентация на помещенията

V. Жилище и социален статус

VI. Селският дом

VII. Гръцкият дом

VIII. Основи и подземен градеж

Седма книга. Мазилки, настилки и украса

Увод

I. Настилки

II. Вар за мазилка

III. Сводове и облицовки

IV. Решения за влажни помещения и трапезарии

V. Стенописи

VI. Мраморно брашно

VII. Естествени брагрила

VIII. Цинобър и живак

IX. Цинобър

X. Черна багра

XI. Небесносиня багра и горена охра

XII. Оловно белило, медна патина, сандарак

XIII. Пурпур

XIV. Растителни багрила

Осма книга. Водоснабдяване

Увод

I. Откриване на вода

II. Дъждовна и речна вода

III. Качества на водата

IV. Оценка на водата

V. Нивелиране

VI. Водопроводи  акведукти и резервоари

Девета книга. Часовници

Увод

I. Зодиакален кръг и планети

II. Фази на луната

III. Движение на слънцето през зодиакалните знаци

IV. Северни съзвездия

V. Южни съзвездия

VI. Астрология

VII. Аналема

VIII. Слънчеви и водни часовници
Десета книга. Строителна и бойна техника

Увод

I. Машини и уреди

II. Подемни машини и устройства

III. Лостове и кантари

IV. Водоподемни машини

V. Водни колела и мелници

VI. Воден винт

VII. Водна помпа на Ктесибий

VIII. Воден орган

IX. Ходомер

X. Катапулти

XI. Балисти

XII. Боравене с катапулти

XIII. Обсадни машини

XIV. Костенурка

XV. Костенурка на Хегетор

XVI. Защита

Приложение

Регистър на термините

Регистър на имената

Мерни единици и монети

Библиография

 

Details
Publisher Kibea
Language Bulgarian
Pages 496
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-474-725-1
Creation date 2021
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset