Bogdan Filov. Archaeology: Ancient Greek Art
Археология. Старогръцкото изкуство
Category: Greek art
Language: Bulgarian

 

   Professor Bogdan Filov's lectures give us the opportunity to step into the laboratory of one of the most powerful archaeologists of the twentieth century worldwide, who built this science in Bulgaria. In the decades that have elapsed since their presentation, the research apparatus has multiplied, refined, and complicated, the range of sites has expanded, and the interpretive literature has grown enormously. Perhaps this is what extends the focal distance of observation on the methods, criteria, and moves of thought inherent in one of the pioneers of archaeology as applied here and to a broad section of art history. Bogdan Filov's lecture series thus manifests itself both as a valuable monument of Bulgarian academic culture and as a functioning research tool.

Prof. Georgi Kapriev

Table of contents

АРХЕОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

Увод

I. Обект и методи на археологията

1. Значението на думата „археология“

2. Видове археология

3. Отношението на археологията към другите науки

а) Археология и класическа филологияь

б) Археология и история

в) Археология и история на изкуството

4. Археологически методи

а) Описание и възстановяване на паметниците

б) Датиране на археологическите паметници

в) Обяснение на паметниците

II. Исторически преглед на археологическите проучвания и открития

а) Откриване на ориенталското изкуство. Египет

б) Откриване на големи общогръцки светилища

в) Изучаване на Малоазиатското крайбрежие

г) Откриване на критско-микенска култура

д) Изследване на земите по периферията на античния мир

е) Археологически проучвания в Мизия, Тракия и Македония

III. Разрушаване и откриване на археологическите паметници

1. Разрушаване на археологическите паметници

2. Откриване на археологически паметници

3. Метод на археологическите разкопки 

IV. Източници за археологията (за историята на старото изкуство)

V. Материал и техника на археологическите паметници

1. Материал 

2. Съдържание, форма и стил на паметниците

Б. ИСТОРИЯ НА ГРЪЦКОТО ИЗКУСТВО 

1. Значение, граници и периоди на старогръцкото изкуство

1. Значение на старогръцкото изкуство

2. Граници на старогръцкото изкуство 

3. Периоди в старогръцкото изкуство

2. Преелинска епоха

1. Егейско, минойско, или критско, изкуство

2. Микенско изкуство

3. Елинска епоха

Геометрически стил. Диплонски вази

Гръцкият храм

1. Архаичен период

А) Период на ранния архаизъм от VIII до VI в.

1) Постройки в дорийски стил

2) Постройки в йонийски стил

3) Живопис

4) Керамика

5) Релефна пластика

Б) Период на напредналия архаизъм, или епохата на Пизистратите (580–510 г.пр.Хр.)

1) Архитектура

2) Йонийска пластика

3) Живопис

4) Атическа школа

В) Период на късния архаизъм (510–460 г.пр.Хр.)

а) Дорийска школа

Архитектурни паметници

Скулптура

Анонимни произведения 

б) Йонийска школа

Изкуството във Велика Гърция

в) Атическа школа

Живопис

2. Класически период (460–323 г.пр.Хр.)

А) Времето на Перикъл

Скулптура

Фидий 

Живопис

Б) Времето на Пелопонеските войни (431–403 г.пр.Хр.)

В) IV в.пр.Хр.

Архитектура

Скулптура

Живопис

Керамика

4.Елинистическо изкуство

1. История на ранния елинизъм

Архитектурни паметници 

Скулптура

Статуята на Агиас от Фарсалос

Статуи със стилови особености на Лизип

Портрети на Александър Велики във всички възрасти

Други портрети

Школа на Лизип

Анонимни произведения, по стил близки до Лизип

Атическа школа в елинистическата епоха

Надгробна пластика

Живопис

Атическа живопис

Вазова живопис 

2. Епоха на късния елинизъм (281 г.пр.Хр.–31 г.)

Архитектура 

Къщата през елинистическата епоха 

Театри

Скулптура

Разликата между фриза от Пергам и класическия фриз

Александрийска школа 

Делос

Живопис

Мозайки

Създаване и разпространяване на картинни галерии през елинистическата епоха

Художествена индустрия

Торевтика 

5. Антично изкуство в България

Обяснение на по-важните технически термини, използвани в археологията

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-1152-8
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset