Aesthetic Thought in Antiquity
Language: Bulgarian

 

Table of contents

I. Естетическата мисъл през класическата епоха

Питагор и питагорейците

Хераклит

Демокрит

Софистите

Сократ

Платон

Аристотел

II. Естетическата мисъл през елинистично-римската епоха

Скептицизмът

Епикурейците

Стоицизмът

Неоплатонизмът

Филон Александрийски и ранната патристика

Витрувий, Хораций, Лонгин

Литература

Указател на имената

Античната естетическа мисъл

Details
Publisher Slavena
Language Bulgarian
Pages 292
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-579-827-6
Creation date 2010
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset