Table of contents

Символите и тяхната същност в Древността

Н. Станев. Няколко думи за символите и тяхната същност

В. Русинов. За точност в употребата на термините „знак“ и „символ“

T. Taylor. The “Real” Vs. “Fantastic” in the Archaeological Reconstruction of Weltanschauung 

Цв. Лазова. Категорията „символ“ в раннохристиянската естетическа мисъл

Н. Неделчев. Семантика на характерните символи от страните от Евразийския мост

В. Манавска. Космологизиране и символообразуване

К. Марков. Рационалното и ирационалното в религиозната символика

И. фон Бредов. Знак и символ в ономастиката

Външна и вътрешна критика на историческите извори

Цв. Лазова. „Външна и вътрешна критика“. Проблеми на терминологията

В. Русинов. Исторически извор и изворознание. Някои определения

И. фон Бредов. Interpretatio Barbarica (Възможностите на историческата критика)

Теренните проучвания  етап в историческото дирене

К. Порожанов. Теренните проучвания в морската археология  етап в историческо то познание

Ст. Калоянов. Историческото равнище на теренните изследвания

Древният балкански град  проблеми на генезиса

Цв. Лазова. Културни центрове през късната античност

Палеобалкански преходни зони в контекста на индоевропеистиката

Св. Янакиева. Фонетични и топонимични съответствия в палеобалканските езици

К. Порожанов. Контактните зони в древна Тракия

 

Details
Publisher Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English
Pages 100
Illustrations
Binding paperback
Creation date 1988
Size 14 x 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset