The Challenge Aristotle: Proceedings of an International conference “The Challenge Aristotle”  Sofia University 28.1130.11.2016. In Bulgarian and English

 

Table of contents

Предговор

Д. Гичева-Гочева. Предизвикателството Аристотел в контекст: развитието на аристотелознанието у нас; конференцията и едноименният сборник
 

Теологика, онтология, антропология 

J. Dudley. The Meaning of Divine (theios) in Aristotle

А. Андонов. Философията на Аристотел и онтологията на времевеенето

И. Колев. De anima и коментарната традиция като извор и парадигма за философската антропология

В. Дафов. Първото мислене  онтологията на всеобщото посочване и категориите

К. Енчев. Контравъзможност и δύναμις откъм концепта „пречупено въображение“

Б. Манчев. Възможност и промяна Аристотеловата задача днес

Логика, диалектика, аналитика 

G. Striker. Aristotle’s Three Theories of Argument

B. Mollov. Aristotle’s modal syllogistic Doubting the “Darkness” of “Aristotelicity” Degrees

Д. Ангелова. Понятието за логическо следване на Аристотел и неговите съвременни интерпретации и експликации

С. Кръстева. Регистър на съждението в логическото учение на Аристотел

R. Bonnano. Ammonius on On Interpretation“: A Neoplatonic Reading of Aristotle‘s Thesis about Names

Историческата съдба на философията на Аристотел 

H. Todorov. Aristotelian terminology in Aristoxenus’ Elementa Rhythmica

Т. Тодоров. Арабският Аристотел: между забравената наука и незабравеността на битието

М. Осиковски. Средновековни прочити на Аристотеловия аргумент за колективното превъзходство на „множеството“

Х. Паницидис. Аристотел и Маркс

В. Раденков. Съпринадлежността на δύναμις и ἐνέργεια: опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел

Д. Божков. Аристотел и наследството на един проблем

Етика, политика и икономика 

Л. Денкова. Аристотел  прекрасните удоволствия.

П. Горанов. За доброто и добрия живот, както и за т нар добро общество (стъпки в етиката)

К. Киров. Идеята за справедливост в Политика на Аристотел

С. Минева. Аристотеловите възгледи за политичността и щастието, политически реалии

В. Келбечева. Определенията за „удоволствие“ в Никомахова етика според щастието, благото и нравствеността

И. Кацарски. Аристотел срещу икономизма

Поетика, реторика, образование 

Б. Паскалева. Случайността на поетическото събитие 369 Елия Маринова „Дописването“ на Аристотеловата Поетика в ренесансовите коментари от XVIXVII вeк

Н. Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел

Н. Гочев. Аристотел за комедията и смешното (Поетика 15; 1447а1449b; 1453а)

С. Стефанов. Може ли Аристотел да говори за Махабхарата?

В. Радева. Симбиозата на реторика и естетика в Поетика на Аристотел

П. Антов. Комическо и карнавално, история и трагедия, или за една българска „употреба“ на Аристотел

Т. Неделчева. Обитаване и катарзис

D. Dragnev. “Arabes vero... quales poetae, ego scio”: Why Petrarch Disdained the Arabic Poets, or a Piece of the Aristotelian Reception in the Pre-Modern Europe

M. Rozhdestvenskiy. Eloquence as Ēthomachia: Aristotle’s Rhetorical Theory and the Classical Agonistic Ethic

Н. Панова. Аристотел и поетите Наблюдения върху Аристотеловите поетически препратки

Д. Вълчева. Πάντες ἄνθρωποι  εἰδέναι ρέγονται φύσει: Аристотел и българското просветно движение през втората четвърт на XIX век

К. Спасова. Случайност и съдба в Поетика на Аристотел: статуята на Митий в Аргос

Философия на природата 

G. Feola. Òrexis and Phantasìa in Aristotle’s Account
of Animal Movement

П. Дамянов. Относно движението като запазваща се промяна 
на пространството

Е. Латинов. Аристотеловото решение на парадоксите на Зенон

M. Sentesy. The Hermeneutic Problem of Potency and Activity in Aristotle

S. Stavrianeas. Teleological Explanations and the Identity between Nutritive and Generative Capacities in Living Things

Вместо заключение

К. Рап. За ползата и вредата от историята на философията

Приложения 

Аристотелизмът в България. Преводи и интерпретации на Аристотел на български език 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 670
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4382-0
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset