Table of contents

За текстовете в тази книга и за колегите и приятелите, покрай които се родиха те

Историци и философи, класически и днес

Херодот за справедливото и справедливостта

Справедливостта и несправедливото според „История на Пелопонеската война“ на Тукидит

Онтология на справедливото и справедливостта в „Държавата“ на Платон

Какво е „Метафизиката“ на Аристотел?

Олигархията и олигархът според Платон и Аристотел

„За небето“ и „За възникването и загиването“, или за космоса и за нашата представа за него

Интерпретатори и интерпретации на елинската класика

Елинство и християнство в „Лекциите по естетика“ на Хегел

„Върху понятието за ирония“. Сьорен Киркегор за Сократовата ирония

Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy

За (не)възможното използване на Аристотеловите политологически идеи тук-и-сега

Оксфордски прочити на класическото гръцко философстване у нас

Последни думи за Илия Плачковски

Михаел Фреде: Философът, който се страхуваше от суетата

Multum, non multa: За успеха на ΡΗΙΖΑΙ и признанието за него

Посланията до Платон в „Писма до Егина“ от Николай Гочев

Другояче към класиката с пътепис и колаж

Еврика: Сиракуза

Триптих за Елада

Литература

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 328
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3452-1
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset