Bogdan Bogdanov. Seminars. Volume 2: Plato's Phaedo (20102011)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Богдан Богданов и диалогът за душата. Предговор от редколегията

Първи семинар (14.10.2010 г.)

За целите на семинара

За свързаността

За ситуацията и темите на диалога

За опозицията душа-тяло

За живота на Платон

За философските школи в Атина

По-общо за диалога

Втори семинар (28.10.2010 г.)

За Платоновите диалози и книгоиздаването в античността

За разговарянето, философията и изказването на истината у Платон

Ситуацията на разговора в диалога на „Федон“ и разглеждане на неговия увод

Отново за диалога и достигането до истина

За четенето на диалога

Трети семинар (11.11.2010 г.)

Структура и основни теми на диалога „Федон“

За динамиката на текста

За т.нар. херменевтически прочит и парадигмата на разбиране

За диалога и ситуациите в него

За философите и добродетелта

За хода на твърденията в текста

Още веднъж какво е ситуация

Четвърти семинар (25.11.2010 г.)

Отново за ситуацията, твърденията и динамиката на текста

Разговорът за самоубийството във „Федон“ (61с63а)

Смъртта като отделяне на душата от тялото („Федон“, 64с и сл.)

За т.нар. ейдоси, образци или принципи

Отново за твърденията

Отново за смъртта, философите и истината

За красивото, добродетелите, принципите и истината

За съвременната идеология на личността

За удоволствиеето и полезното

Отново за целта на семинара

Пети семинар (09.12.2010 г.)

За употребата на думите като термини

Отново за т.нар. херменевтически прочит

За достигането до обща реч

За търсенето на първичен текст

За трите вида текст

За линейните твърдения и моделирането на живот в текста

Отново по въпроса „Какво е твърдение?“

Отново за понятието „ситуация“

Понятието „тема“

Към моментите на същинския разговор във „Федон“ (69е и сл.)

По темата „любов“

За линията на твърденията и за същността

За реалното и парадигмите, с които мислим

Шести семинар (23.12.2010 г.)

За деленето на текста и за понятието „момент“

Отново за парадигмата на четене и понятието „ситуация“

За понятието „смисъл“

Отново за трите вида текст

Отново за понятието „твърдение“

Отново за понятието „тема“ и „ситуация“

Отново за понятието „екзистенциална ситуация“

Темата за знанието

Първи аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 70d и сл.): всичко се поражда от своето противоположно

Втори аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 72е и сл.): знанието е припомняне

Отново за т.нар. ейдоси

За възможността нещо да се изкаже и за ненашето знание в нас

Отново за аргумента, че знанието е припомняне

Преход към третия аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 78b и сл.): тя е идентична на себе си и неунищожима

Отново за т.нар. наша парадигма

Седми семинар (13.01.2011 г.)

Преход от втория към третия аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 78b и сл.): че тя е идентична на себе си и неунищожима

За протичането на мисленето в текста

Знание, история, ейдоси, образци

За т.нар. парадигмена истина

Интермедия преди третия аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 77с и сл.)

Отново за протичането на мисленето в текста

По аргумента, че душата е тъждествена на себе си и за т.нар. идентичност

За еднородното и съставното

Отново за понятието „смисъл“

Осми семинар (10.03.2011 г.)

Отново за т.нар. херменевтически прочит

Резюме на твърденията във „Федон“

Обоснована теза и идеология

За четенето като присвояване на текста и отнво по темата за идентичността

Словото и дадената в него парадигма

Отново за прехода от хипотеза към теза

За предикацията

Преходът от пропозиция към дълъг текст

За нуждата от модел за свят

Девети семинар (24.03.2011 г.)

За понятието „душа“ и отново за парадигмата на разбиране

 Мислене, оприличаване и различаване

Възраженията срещу третия аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 84b и сл.)

За „температурата“ на говорене

Сократовият отговор на възраженията на Кебет (89b и сл.)

За т.нар. мизология („Федон“, 89с и сл.)

За еднопластовото и многопластовото слово

Отново за четенето като присвояване

Отново за т.нар. температура на говоренето

За четенето в контекст

Десети семинар (07.04.2011 г.)

Отново за динамиката на текста. Сравнение на диалозите „Федон“ и „Тимей“

За възможността да се говори за нещо като цивилизационен белег

Четвърти аргумент за безсмъртието на душата: тя е принцип на живота („Федон“, 95а и сл.)

За понятието „причина“

Отново за идентичността

Отново за учението за идеите

Единадесети семинар (18.04.2011 г.)

Преход към следствията от твърдението, че душата е безсмъртна („Федон“, 107b и сл.)

За противоречието

За мисленето: кратък коментар към „За душата“ на Аристотел

За научното говорене и идеологията

Финалът на четвъртия аргумент за безсмъртието на душата („Федон“, 103а и сл.)

Дванадесети семинар (03.05.2011 г.)

Отново за формата на Платоновите диалози

Отново за понятието „литература“

Какво става с душата след смъртта и как изглежда светът („Федон“ 107b и сл.)

Време и събитие

За йерархичното и светско разбиране за свят

За симетрията и асиметрията на живота

Отново по въпроса какво става с душата след смъртта („Федон“, 107b и сл.)

Тринадесети семинар (19.05.2011 г.)

За темите и построението на третата част от „Федон“

За произвеждането на смисъл чрез йерархия

Отново за т.нар. херменевтическо четене

За смисъла и значението

Четиринадесети семинар (02.06.2011 г.)

Разглеждане на заключителната част от „Федон“ (115а и сл.)

Отново за динамиката в протичането на текста

За назоваването на нещата

Отново към заключителната част на „Федон“

Отново за динамиката в протичането на текста

Отново за литературата и модела за свят

 

Семинари. Том 1. Литература, текст и разбиране (2009-2010 г.)

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-233-091-0
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset