Kamelia Spassova is a senior assistant professor in Comparative Literature in the Department of Theory and History of Literature at Sofia University. Event and Example in Plato and Aristotle is her first monography, defended as a PhD dissertation in 2012 at Sofia University.

 

Table of contents

Увод

I. Аристотел [Paradeigma]

I.1. Реториката като концептуална необходимост

I.2. Реториката като антистрофа на диалектиката: умението да се гледа и в двете посоки

I.3. Ентимемата: тялото на доказателството

I.4. Примерът [paradeigma]: реторическата индукция  от частно към частно, от подобно към подобно

I.5. Видове примери и видове ентимеми: ентимемите, основани върху примери

I.5.1. Видове примери: между факти, параболи, басни, стари и нови свидетели

I.5.2. Видове ентимеми: сентенции с епилог и без епилог, топоси

I.5.3. Ентимемите, основани върху примери

I.5.4. Примери или ентимеми: неяснотата срещу яснотата

1.6. Примерите на Аристотел и примерът Аристотел

1.6.1. Ахил и лъвът: ex ungue leonem. Омир като пример за образцова творба

1.6.2. Писменият или устният закон: φύσις  νόμος. Примерът Антигона и обявяването срещу закона като образцов етически акт

1.6.3. Събитие и пример: ставането парадигма. „Едип цар“  образцовата трагедия според „Поетика“ на Аристотел

1.6.3.1. Пример и изключение

1.6.3.2. Какво е парадигма или коя парадигма

1.6.3.3. Пример или парадигма. Аристотел v/s Агамбен

1.6.3.4. Загадката на Сфинкса: коя е образцовата творба

1.6.3.4.1. „Едип цар“ като обрацова творба

1.6.3.4.2. С Аристотел, без Фройд: назад към текста

1.6.3.4.3. Нито Аристотел, нито Фройд: назад към контекста

1.6.3.4.4. Обхвати и призми на българската рецепция

1.6.3.4.5. Пред-Едипови предели: примерът като обект на желание

1.6.3.4.6. Събитието теория-и-пример

1.6.3.4.7. Енигмата на политическото

1.6.3.4.8. Абсолютното единство на събитие-и-пример

1.6.3.4.9. Примерът препон: Аристотел-Едип

1.6.3.4.10. Пиер Менар, авторът на „Поетика II“

1.6.3.4.11. Кой пита?

1.6.3.4.12. Генерализация, интерпретация, парадигматизация

1.7. Кого цели реториката: Калий или Сократ

II Платон [Parergon]

2.1. Примерът Сократ

2.2. Примерите във „Федър“ на Платон: отклоненията от логоса

2.2.1. Ръбът на бокала

2.2.2. Съблазнителният завой на примерите

2.2.3. Да измислиш играта с Фармакия

2.2.4. Осцилациите на Ерос

2.2.5. Драматургията във „Федър“

Заключение

Библиография

Събитие и пример у Платон и Аристотел

Details
Publisher Literary newspaper Foundation
Language Bulgarian
Pages 326
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-9602-28-9
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset