Motion and Energy in the Debate on the Eternity of the World between John Philoponus and Proclus
Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл
Categories: 
PhilosophyLate antiquity
Language: Bulgarian

 

   The author analyses the work of Early Christian theologian John Philoponus (490570 AD) "On the Eternity of the World Against Proclus" in which he systematically defeats every argument put forward for the eternity of the world, a theory which formed the basis of pagan attack of the Christian doctrine of Creation. The subject of study is the fourth argument, where a fundamental difference between Hellenic and Christian philosophers is presented. The question of the distinction between motion and energy is central to the fourth argument because it draws the dividing line between the pagan Neoplatonic concept of divine manifestation and the Christian concept of creation by choice and free will.

 

Table of contents

Въведение

Основна теза

Цели и задачи

Общ преглед на четвъртия аргумент

Александрия и Атина

Кратка биография на Йоан Филопон

Тезата на Koenraad Verrycken за интелектуалното развитие на Йоан Филопон

1. Аристотеловото разграничение движение  енергия

2. Аристотеловото определение за движението

3. Аристотеловото разграничение възможност–действителност

4. Метафизиката на Прокъл

Глава първа. Четвъртият аргумент

Доказателството на Прокъл

Доказателството на Филопон

Осъществяването на творческата способност на Бога като непосредствена актуализация

Двата вида преход от възможност към действителност

Филопон и трета книга „Физика“

Филопон върху De Anima II.5

Съществуването във възможност като несъвършенство

Сътворение „по воля“ срещу сътворение „по природа“. Вечните творчески логоси

Аргументът От бъдещото битие на бъдещите неща

Конститутивните за природата свойства

Първа причина и вторични причини

Светът като „вечно възникващото“

Заключение 

Глава втора. Движението

Определението на Аристотел за движението

Движението във философията на Филопон

Критиката на Плотин върху Аристотеловото разграничение между движение и енергия

Физическото движение във философията на Прокъл

Неподвижното движение в метафизиката на Прокъл

Аристотеловото учение за душата като ентелехия или ейдос на тялото и като същност, отделима от тялото

Движение, енергия и деятелността на душата

Глава трета. Двата прехода от възможност към действителност

Мотивацията на Аристотел да изключи изменението от съвършената активност/актуалност

Понятията възможност и действителност при Аристотел

Двата вида преход от възможност към действителност при Аристотел

Непосредственост и „сбраност“ при втория тип преход от възможност към действителност

Двата вида актуализация при Аристотел и връзката им с учението на Плотин за двете енергии

Съществуването „във възможност“ като несъвършенство

Онтологическият приоритет на действителността пред възможността при Аристотел

Волева и неволева актуализация при Прокъл

Двата прехода от възможност към действителност при Прокъл

По-близка и по-далечна причина във философията на Аристотел и неоплатонизма

Заключение

Приложение  превод на четвъртия аргумент

Съдържание на опровержението на четвъртото слово

Опровержение на четвъртия аргумент

Използвана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5474-1
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset