Logos. Dogma. Fantasy. Myth. Name. History: Readings of the Association for the Development of the University Classical Education (ADUCE)
АРУКО чеτения: Λогоς. Δогμа. Фанτазия. Μит. Иμε. Исτορия
Category: Ancient Philosophy
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор: За текстовете в този сборник и за традициите на АРУКО

Λ ο г ο ς ▪ Δ ο г μ а ▪ Φ а н τ а з и я

Димитър Драгнев. Ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω: През времето с един израз за време

Лъчезар П. Томов. Теетет и Теодор в търсене на знанието

Геометрията и Платон

Логосът и непознаваемото

Изброяването и йерархията

Изброяването и смисълът

Идеите и системите

Динамичен превод и обратна връзка

Димка Гичева-Гочева. Има ли догматизъм в скептицизма?

От ексцентричното поведение към хладнокръвния критицизъм

Няколко основоположения от Пиронови основоположения. Цитати без коментар

Отново към въпроса: Догматизира ли скептикът?

Кой е догматизирал най-много?

Приложение. Съдържанието на Пиронови скици

Николай Гочев. Лекции по време на криза

1. Началото на заниманията ми

2. Въпросите

3. Решенията

4. Език и образци

АРУКО – Чετεния

Калина Босева. Ignis Sacer Data Base: Пример за приложението на релационна база данни за диахронно многофакторно проследяване на латинска медицинска терминология в антични и средновековни извори

Медицинският термин ignis sacer

Терапията и значението ѝ за идентификацията на медицинските термини

Приложение и предимства на релационните бази данни

Основни обекти и функции на релационната база данни

Първични таблици (primary tables)

Примерна структура на таблица в ISDB

Създаване и попълване на таблиците в ISDB

Релация или отношение (relationship)

Помощни таблици (Auxiliary tables)

Свързваща таблица (Join table)

Филтри (Filters)

Формуляри (Forms)

Съхранени заявки (queries)

Отчети (Rеports)

Някои недостатъци при работата с бази данни

Виржиния Радева. Идеята за Логоса в античната философия и теологията

Кристина Япова. Логос – разум – музика

Нева Кръстева. Logos, dogma, phantasia невербално, или логика, канон и фантазия в музиката

Два музикални примера за обвинения в „алогизъм“

Баховите инструментални фантазии

Божана Филипова. Въображение на логиката, логика на въображението

1. Въображение на логиката

2. Логика на въображението

Петър Горанов. Фантазия на тема ‘литература’

1. Проблемно или парадоксално поле

2. Относно желанието и неговия носител

3. Въжделение за вечност

4. Комуникация – картина – карта

5. Мислене – метафора – истина

6. Насищане на полето с образи

7. Историята като „магия по симпатичен път“

Μи т ▪ И μ ε ▪ И с τ ο ρ и я

Лидия Денкова. Одисилиада – игра на Аз

Лъчезар П. Томов. Бифуркиращите системи, неопределената диада и защитата на теория на ейдосите

Учението на Парменид за единното и физиката

Апориите на Зенон – какво всъщност целят те?

Единното и формите – връзката между тях

Безкрайността като аргумент при Платон

Бифуркиращите системи

Силвия Кръстева. Име и същност при Платон и Аристотел

Галин Пенев. Категорията μεταξύ у Алексей Лосев и Ерик Вьогелин

Иван Кожухаров. Мълчаливото негостоприемство: към понятието ὑπόστασις у Блажени Августин

Стефан Димитров. Модуси на значение в средновековната спекулативна граматика

Граматика и логика, veritas и congruitas

Modus essendi, modus intelligendi, modus signifi candi

Modus significandi

Ratio (XIV)

Consignificatio

Impositio – dictio и pars orationis

Вторите значения на думите – метафизика на езика

Ясен Андреев. Херменевтична хуманитаристика и процедурална рационалност

Хуманитарното знание като ерудираност и стил върху фундамента на западната традиция

Модерната наука като отворен (потенциално безкраен) хоризонт на познанието

Предпоставки за развитието на класическата филология в хуманизма

Теорията на античния гръцки епос и нейното основаване върху способите на текстовата критика при Фридрих Волф (1759-1824)

Историческата граматика и търсенето на закономерности в езиковото развитие

„Формалното“ и „методическото“ в просперитета на културологичното познание - Август Бьок (1785-1867)

Виржиния Радева. Симбиоза на херменевтика и реторика в различни аспекти

АРУКО – Чετεния

Кристина Япова. Херменевтика на музиката – опасности и предимства

Музикална херменевтика и херменевтика на музиката

Пасион и реквием

Нева Кръстева. Дванайсетият удар на камбаната в полунощ: един музикално-херменевтичен прочит на Nachtwandler-Lied от Тъй рече Заратустра на Фридрих Ницше и IV част на Третата симфония на Густав Малер

Леките и сияйни пера на феникса Музика и Заратустра

Библейски препратки

Дионисиевата философия в песента на Ницше по Щегмайер

Третата симфония на Густав Малер и Nachtwandler-Lied като символ на човешката йерархия

Ева Пацовска-Иванова. Мит и история: за влиянието на едно понятие върху реални събития

Николай Гочев. Гуарески и Италия

Италийци и италианци

Разказите на Джованино Гуарески

За авторите в сборника

Contents

...

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 600
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5639-4
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset