Praesidia, Burgi and Phrouria in the Provinces of Moesia and Thracia 2nd6th c. AD: Contribution to the study of defensive forts from the Roman Period in present day Bulgarian lands
Original title: Президии, бурги и фрури в провинция Мизия и Тракия ІІ
VІ век
Language: Bulgarian
 
 
Table of contents

Увод

I. Извори и история на проучванията

II. Типология на малките укрепления с наблюдателна и охранителна функция по лимеса и стратегическите пътища на империята

III. Кули по долнодунавския лимес (отсечката Бонония–Дуросторум)

IV. Кули по пътя Ескус–Филипополис

V. Кули в проходите на Хемус 

VI. Кули във вътрешността на Долна Мизия (Втора Мизия) 

VII. Кули в провинция Малка Скития 

VIII. Кули в провинция Тракия 

Заключение

Показалец

Литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language English, Bulgarian
Pages 224
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4202-1
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset