Hellenistic Thrace and the La Tène world: Cultural contacts and interactions 4th1st c. BC.
Елинистическа Тракия и латенският свят. Културни контакти и взаимодействия през ІV
І в. пр. Хр.
Language: Bulgarian. Category: Celts

 

Table of contents

Въведение

1. Уводни думи. Тема, дефиниции и цели на изследването

2. Хронологически и териториален обхват

3. Методи на изследване

4. Бележки по организацията на дисертацията

Първа глава. История и проблеми на проучванията

1. Емпиричен период (18761946)

1.1. В търсене на Тилис в Тракия. Латенски находки от България и антични извори за балкански кампании на келтите

1.2. Латенската култура и келтските миграции

2. Аналитичен период (19471989) 

2.1. „Келти в Тракия“ и латенски влияния върху тракийската култура

2.2. „Келтската“ археология в континентална Европа

2.3. Източна зона и периферия на латенската култура. Келти на Балканите, бастарни и галати

3. Съвременен период (края на ХХ и начало на ХХІ в.)

3.1. Келтско „присъствие“ или масова миграция към древна Тракия.Модели на взаимоотношения между келти и траки

3.2. Келтската експанзия към Югоизточна Европа.Скордиски и културната група ПадеаПанагюрски колонии

3.3. От Венеция (1991) до Щутгарт (2012). „Археология на келтите“ в трансалпийската зона на Европа и значение на балканските контакти

Втора глава. Антични сведения и археологически данни за келтските нашествия в Тракия

1. Келтската експанзия към Югоизточна Европа  извори, причини и модели

2. От Трансданубия към Трансилвания, Северозападните Балкани или Железни врата  келтски нашествия и „латенизация“

3. Келтски пратеници при Александър ІІІ и ранни контакти с Източните Балкани

4. Първи келтски походи към Тракия и конфликт с Касандър „в Хемус“

5. „Голямото келтско нашествие“ от края на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. и Тракия. Антични извори и модерни интерпретации

6. Археологически данни за келтските походи в Източните Балкани – деструкции в селищни центрове и разпространение на латенски находки

7. Латенски импорти и местни модификации  миграция и(ли) дифузия

7.1. Мал тепе при Мезек

7.2. Метални находки в „пластичен стил“ от земите на гетите

7.3. Контекст и интерпретация на латенските находки от ранноелинистически селищни центрове в Тракия

8. Енигматичното Тилис и галатите по Тонзос и Хеброс

8.1. Кабиле и владетелите на тракийските галати по нумизматични и епиграфски данни

8.2. Тилис и галатите в Югоизточна Тракия  проблеми на идентификацията

9. Царството на Кавар

Трета глава. Латенски влияния в Източните Балкани през ІІ и І век пр. Хр. Падеа-Панагюрски колонии

1. Келти в Тракия след Тилис (Coralli?) или латенски влияния от края на ІІІ до средата на ІІ в. пр. Хр.

1.1. Кълново

1.2. Усоето

1.3. Сашова могила (Казанлъшко)

1.4. Фомус (Казанлъшко)

2. ПадеаПанагюрски колонии

2.1. Дефиниция, териториален и хронологически обхват

2.2. Паволче и Мездра

2.3. От Койнаре до Галиче

2.3.1. Плоски „войнски гробове“ на юг от Дунав

2.3.2. „Женски комплект“ от Алтимир

2.4. Могилни некрополи между Дунав и Стара планина. Гробове на династи и аристократи?

2.5. Панагюрските колонии  комунални могилни некрополи?

3. Котелът от Гундеструп и „тракийската“ торевтика. За един „варварски“ художествен стил от края на предримската епоха

3.1. „Източнобалкански медиатори“

Заключение

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 44
Illustrations -
Binding paperback
Creation date 2014
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset