Arheologia (Sofia) Journal. 202/1—2
Original title: Археология 2023, книга 1 — 2
Language: Bulgarian with English 
summaries
Category: 
Arheologia (Sofia)

 

Table of contents

Articles

В. Петрова. Микрорегионът на Хаджидимитрово, Ямболско, през VI и началото на V хил. пр. Хр.: археологически проувания 2008—2021 г.
V. Petrova. The microregio of Hadzhidimovo, Yambol region, in the 6th and the early 5th millennia BC: archaeological research 2008
2021

Т. Стоянов, П. Пенкова и кол. Изследване на шлем беотийски тип от Регионален исторически музей — Русе
T. Stoyanov, P. Penkova et al. Investigation of Beotian type of helmet from the Regional Museum of History 
— Ruse

В. Живков. Новооткрит фрагмент от набузник на параден римски шлем от Вършец
V. Zhivkov. Newly discovered fragment from a cheek-piece from a Roman parade helmet from Varshets

Н. Бориславова. Римски амфори от Аполония Понтика
N. Borislavova. Roman amphorae from Apollonia Pontica

Ц. Славкова. Керамична работилница от римската епоха във Филипопол
T. Slavkova. Pottery workshop from the Roman era in Philippopolis

К. Косева. Стъклени чаши с митологични изображения от Нове
K. Koseva. Glass beakers with mythological scenes from Novae

М. Славова. Оловно огледало с гръцки надписи от колекцията на Регионален исторически музей — Силистра
M. Slavova. Lead mirror with Greek inscription from the collection of the Regional Museum of History in Silistra

Б. Торбатова. Места на езическата култова обредност в земите на Дунава и Балкана (началото на I — края на IV в.). Проблеми на античната и съвременната терминология
B. Torbatova. Sites with pagan cult activity in the lands between the Danube and the Balkan Mountains (beginning of the 1st 
— end of the 4th centuries). Problems of ancient and modern terminology

Д. Рабовянов. Археологическите свидетелства за появата на кистените в българските земи през Ранното средновековие
D. Rabovyanov. Archaeological evidence for the appearance of war-flails in the Bulgarian lands during the Early Middle Ages

К. Тотев. Бронзов катинар с форма на риба от Силистра
K. Totev. Bronze fish-shaped padlock from Silistra

Н. Овчаров. Ранноосмански юртови жилища от края на XIV в., открити на Перперикон
N. Ovcharov. Early Ottoman yurt-shaped dwellings from the late 14th century found at Perperikon

Н. Кечева. Приложение на географските информационни системи в българската археология
N. Kecheva. Application of geographic information systems in Bulgarian archaeology

News

В. Николов. Александър Фол в подкрепа на проучванията на късната праистория в българските земи
V. Nikolov. Alexander Fol's support for the research of late prehistory in the Bulgarian lands

Д. Димитрова. Българо-норвежка научна конференция "Митът за Орфей", 8—9 ноември 2017 г., Берген, Норвегия
D. Dimitrova. Bulgarian-Norwegian scientific conference "The myth of Orpheus", November 8
—9, 2017, Bergen, Norway

Reviews

I. Topalilov. Румен Теофилов Иванов. Готите и България. София, Иврай, 2019
 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 154
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 0324-1203
Creation date 2023
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset