Georgi Mishev. Antique traces of magic rites from Bulgarian lands

 

Table of contents

Предговор (Валерия Фол)

I. Въведение

1.1. Цели и задачи

1.2. Очаквани резултати

1.3. Методика на изследванията

1.4. Историография на проблематиката

1.4.1. Античната магика

1.4.2. Магиката в българската традиционна култура

1.5. Терминологическо въведение

1.5.1. Дефиниции за понятието „магия

1.5.2. Магическото мислене

1.5.3. Магически ритуал (обред), инвентар и текст

II. Балканска древност и България

III. Лечителят и магьосникът в Античността

3.1. Траките и магическото

3.1.1. Орфей блестящоизвестният

3.1.2. Музей  синът на луната

3.1.3. Евмолп – хиерофантът на Земната Майка

3.1.4. Залмоксис обезсмъртяващият

3.1.5. Резос богочовекът

3.1.6. Тракийската пророчица на бог Дионис

3.1.7. Траке − нимфата причинителка на здраве и болест

3.2. Мистерии и магия

IV. Съхраненото тайно знание в българската традиционна култура

4.1. Лечителят

4.2. Магьосникът

V. Представата за богинята, запазена в българската традиционна култура

5.1. Майка на слънцето

5.2. Планинска Майка

5.3. Дева на огъня

5.4. Вълчица

VI. Заключение

Библиография

Използвани съкращения

Приложения

Приложение №1. Магически лекувания от Странджа, с. Стоилово

№1. Леене на куршум за лекуване на уплаха

№2. Баене за уроки

№3. „Каниска“

№4. Лекуване на наметалка

№5 .За червеното, т.е. за лекуване на червенка

Приложение №2. Магически лекувания от Средна гора, с. Старосел

№1. Баене за уроки с гасене на въглени

№2. Баене за очебол

№3. Баене за страх с пепел

№4. Баене за страх с леене на куршум

№5. При нагазено

№6. За обиране на млякото

Приложение №3. Магически лекувания от Средна гора, с. Старосел

№1. Баене за страх с пепел

№2. Баене за страх с мълчана вода от девет чешми

№3. За успокояване на дете  при плач

№4. Баене за уроки с гасене на въглени

Приложение №4. Интервю с лечител от Родопите

Индекс на изображенията

Справочник на билките

Антични следи в магически обреди от българските земи

Details
Publisher Shambhala Books
Language Bulgarian
Pages 464
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-319-194-9
Creation date 2016
Size 13 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset